Rendering Intent

Uddrag fra bogen "Internationalt standardiseret grafisk produktion - ISO 12647" side 105.

Når der skal konverteres fra et farverum til et andet – fra en gamut til en anden – så er det en vigtig del af farvestyringspolitikken at tage stilling til, hvordan farverne fra kildefarverummet skal gengives i destinationsfarverummet. Altså fra input-gamut til output-gamut. Fx i forbindelse med en konvertering fra RGB til CMYK.

I de fleste tilfælde indeholder kildefarverummet flere farver end destinationsfarverummet, hvilket rejser spørgsmålet: hvad skal der så ske med de farver fra kildefarverummet, som ikke kan gengives i destinationsfarverummet? Skal omtalte farver klippes bort, eller skal de ændres ved hjælp af en komprimering, således at de tilnærmelsesvis kan gengives i destinationsfarverummet? Der findes fire forskellige muligheder – fire forskellige »gengivelses-intentioner« (på engelsk: Rendering Intents):

• Perceptuel: (»pleasing«) anvendes fx til fotografier. Her er ingen garanti for, at resultatet ligner originalen. Men forholdet imellem de enkelte farver bibeholdes, hvilket giver det »bedst-udseende« resultat. Farvebalance. Her bringes farver uden for outputgamut ind i output-gamut.

• Relativ kolorimetrisk: (højst mulig nøjagtighed i reproduktionen). Fx til logoer og fotos. Her tages højde for destinations-papirhvid. Hvidpunkt er ikke absolut hvid (L 100). Bruges fx til fotos, hvor der ønskes størst mulig lighed med originalen. Farver, som ligger inden for både gamut 1 og 2, reproduceres uændret, mens de farver som ligger uden for output-gamuten, tvinges ind i denne gamut.

• Absolut kolorimetrisk: (højst mulig nøjagtighed i reproduktionen). Fx til logoer. Hvis originalen havde et gulligt hvidpunkt, vil dette forsøges genskabt, ved fx at trykke gul i højlysområderne.

• Saturation: (gør resultatet mest muligt farvemættet) anvendes fx til grafer og diagrammer, da farverne ikke nødvendigvis skal have nøjagtig samme kolorimetriske værdier som originalen, men derimod mest tydelige farver. Hvis et billede indeholder mange farver, som ligger uden for destinationsgamuten, så vil perceptuel være et godt valg, mens relativ kolorimetrisk vil være det typiske valg, hvis der ikke er mange farver uden for gamut.