ADPCM

(Adaptive Differental Pulse Code Modulation). Kompression, hovedsageligt anvendt til lyd.

ADSL

(AsymmetricalDigital Subscriber Line) En ny teknologi for kommunikation over det allerede eksisterende telenet. ADSL er meget egnet til brugere med et skævt trafikforbrug, altså masser af trafik fra server til client og begrænset trafik den modsatte vej. Dette trafikmønster er det typiske på WWW.

ARPA

(Advanced Research Projects Agency). Et projekt, som blev startet af USA's forsvar efter anden Verdenskrig. Projektet resulterede i opbygningen af ARPAnet, som senere udviklede sig til Internet.
 

ASCII

(American National Standard Code For Information Interchange).
 

ATIP

Absolute Time in Pregroove. Lyset der reflekteres fra rillen i en CD-R skive, bærer signaler der sikrer at laseren holder sig i det rette spor, med den rette hastighed og rette fokus. ATIP kan indeholde yderligere informationer om den anbefalede effekt ved brænding (Recommended Optimum Recording Power), Disc manufacturing Code mv.
 

Accestid

Den tid det tager at hente data frem i et edb-lager.

Adgangskode

For sikre din Internet adgang, dine e-mails m.v. er det nødvendigt at begrænse adgangen ved hjælp af adgangskode/password. F.eks hos Tele Danmark Internet er det kombinationen af kundenummer (brugernavn) og adgangskode/password, der identificerer dig.

Afskæringslængde (cut off)

Avislængdemål, fremkommer ved afhugning af papirbanen ved hver cylinderomdrejning.

Afslutte session / Close session

Når en session er afsluttet, bliver informationer om dens indhold skrevet ind i diskens Table of Contents (TOC), og en lead-in bliver derefter skrevet for at forberede disken for den følgende session, med mindre man vil lukke disken.
 

Afsmitning

Uønsket afsætning af trykfarve fra avistrykket til andre overflader (nabosider, dækkel, gummidug, tøj og hænder m.v.). Der skelnes mellem afsætning (set-off) og afgnidning (rub-off).
 

Agent

Et elektronisk program, der kan minde om kunstig intelligens på Internet. Agenter kan selvstændigt udføre en handling på baggrund af gentagede (typisk ensartede) handlinger fra brugerens side. En agent er ofte usynlig for brugeren.
 

Akromatisk farve-opbygning

Teknik anvendt ved reproduktion. I farveseparationer erstattes den andel af de enkelte farver (gul, magenta og cyan), der sammenlagt giver sort med tilsvarende punkt i den sorte film. Kaldes også ICR.
 

Alfanumerisk

Et tal, der behandles som et tegn i lighed med tegnene i alfabetet (modsat numerisk). Betegner også sorteringsrækkefølge med tal først, derefter store bogstaver og til sidst små bogstaver.
 

Alkoholisk fugtevand

Fugtevand tilsat alkohol (isopropanol), hvorved fugtevandets overfladespænding nedsættes og trykpladen lettere befugtes.
 

Alpha kanal

En 8-bit information som visse billedbehandlingsprogrammer anvender til at identificere dele af billedet hvor der skal anvendes filtre og special effekter.

Ampersand

Sammentrækning af bogstaverne e og t, der på græsk betyder "og". Benyttes til firmanavne, f.eks. Jensen & Nielsen.
 

Analog repræsentation

Repræsentation af en variabels værdi med en fysisk størrelse, feks. med tonesignaler eller et viserudslag. Se modem.
 

Anker

Et punkt i et HTML-dokument, markeret, så man kan lave en link til det.
 

Anti-alias

Et grafisk trick, der gør hakkede kanter glattere ved at bruge farvetoner.
 

Applet

Et program, der bliver afviklet gennem en browser.
 

Applikation

Betegnelse for den del af arbejdet med opbygningen af et system, der sikrer det praktisk anvendelse. Feks. tilpasning af skrifter til arbejdets art eller tilpasning af specielle programmer.
 

Arbejdslager

Maskinens interne hukommelse, hvor data, program og styresystem lagres.
 

Assembler

Internationalt maskinorienteret programmeringssprog.

Asterisk

Lille stjerneformet tegn, der benyttes som henvisning til f.eks. fodnote.
 

Asynkronsystem

(Asynchronous system). Se "Transmissionssystem".
 

Attachment

En fil (programmer, tekstdokumenter, grafik billeder eller musik), som bliver vedhæftet en e-mail. På den måde har man mulighed for at sende næsten alt vha. e-mail.
 

Attribut

En udvidelse i en tag.
 

Autotrace

Automatisk konvertering fra bitmap (indscannet) grafik til struktureret (vektor) grafik. Efter konverteringen kan grafikkens vektorer redigeres manuelt.
 

Avatar

En visuel repræsentation af en Internetbruger, f.eks. i form af en tegneseriefigur, en tredimensionel skikkelse, et foto af brugeren selv eller noget helt fjerde. Avatars bruges især i Chatprogrammer, hvor man ikke kan se de rigtige personer man taler med, men derimod deres avatars.
 

Avispapir

Papir med relativ lav gramvægt (f.eks. 45 g/m2 fremstillet hovedsageligt af træmasse, som er mekanisk slebet træ (ofte rødgran). Papiret er følsomt over for variationer af luftfugtighed, temperatur og dagslys.
 

Avisrotationsfarver

Beregnet til trykning på hurtiggående rulle - højtryk/offset - rotationsmaskiner uden speciel tørreanordning.Avisfarver tørrer hovedsageligt ved indsugning (penetration) i papiret. I avis-højtryksrotation, hvor der ikke findes en "fugtevandsbalance", kører man med meget lavviskose trykfarver (viscositet ca. 1 Pa.s. ved 25 gr. C hvorimod offset-farven skal have en viscositet på ca. 4 Pa.s. eller derover.
 

BLER Block Error Rate

Antal bitfejl i første nievau fejlkodning over et sekund. Standarden angiver en middelværdi målt over 10 sek.. de facto er i dag antal bitfejl pr sek. (cps).
 

BUS

De forbindelser, der fører data, adresser og kontrolsignaler til datamatens forskellige dele (processor, lager, ind/udlæsningsdel m.v.). Betegner en styringsenhed i computeren, der sørger for forbindelsen CPU'en systemets hukommelse (RAM) og periferiudstyret, så som scanner, CD-drev, Harddisk etc. Her kan nævnes ISA BUS, EISA Bus, MCA Bus, PCI Local Bus og PCMCIA.
 

Back-up

Foranstaltning, der skal sikre, at data-behandlingen kan fortsætte, selvom edb-anlægget er ude af drift.

Backbone

"Rygraden" i Internet. Det er de højhastighedslinier, der forbinder de forskellige hovednetværk på Internet.

Backgroundmode

Opgave løses med lav prioritering, dvs. stoppes, hvis en højere prioriteret (foreground) igangsættes.
 

Banespænding

Den kraft, hvormed papirbanen er påvirket under dens vej gennem trykpressen.
 

Barcode

Stregkode. De specielle priskoder, som udgøres af en række streger med forskellig tykkelse. Kan aflæses med en stregkodelæser (barcode reader), som det bl.a. sker ved supermarkedernes kasseapparater.
 

Baseline

(Grundlinie). Den "linie" hvorpå bogstaver og tal er tegnet. Også navnet på et tidsskrift.
 

Basic

(Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code). Programmeringssprog, velegnet til hjemmecomputere og pc'er.
 

Batch-system

Databehandlingssystem, hvor transaktionerne samles, så de kan behandles i en enkelt programkørsel. Anvendes som modsætning til realtids system, hvor der er mulighed for øjeblikkelig opdatering.
 

Batchprocessing

Række af programoperationer, der afvikles uden manuel indsats undervejs.
 

Baud

(udtales bo) 1. Måleenhed for transmissionshastighed. 2. Båndbredden på den korteste impuls i data strømmen. Hvis datatransmissionen er binær, er baud og bit stort set det samme.
 

Billedprøvetryk

Prøvetryk af illustrationen til styring af billedkorrektionen. Må ikke forveksles med egentligt prøvetryk.
 

Binær

Består af to enheder. Feks. binært talsystem, som kun benytter to tal: 0 og 1. Datamater arbejder kun med binære tal. Se "Talsystemer".
 

Birefringence (dobbeltbrydning)

Indenfor CD-teknologi betyder dette evnen til dobbeltbrydning. Dette skyldes primært dårlig afkøling af polycarbonaten efter sprøjtestøbningen. For CD teknologien er dobbeltbrydning uønsket eftersom det kan genere læsemekanismen. Birefringence kan kun analyseres med professionelt udstyr.
 

Bit

Binary Digit, den mindste enhed i en datamat. 8 bit = 1 byte.
 

Bit-map skærm

Hvert punkt på skærmen kan adresseres for sig med "0" eller "1".
 

Blanket to blanket

System i rulleoffset, hvor to gummidugsbetrukne cylindre, der som modtrykscylindre til hinanden, overfører trykfarven til begge papirbanens sider samtidig.
 

Block error

Bitfejl, opstået inden for den enkelte ramme. Måles normalt som BLER
 

Blok

Den fysiske datamængde (et antal poster), som behandles i en læsning/skrivning på en ydre enhed.
 

Blå

I trykteknik den farve, der fremkommer ved sammentryk af lige dele magenta og cyan. Primær kulør i det additive farveblandingssystem.
 

Blå laser

Udviklingen af en blå diode laser (baseret på gallium nitrid) i Japan har åbnet op for anvendelsen af blå lasere indenfro CD-teknologien. Da blå laser har en kortere bølgelængde end den røde laser, der anvendes i dag, kan datadensiteten ved anvendelse af den blå laser øges betydeligt.
 

Bogstavbilledets betegnelser

1) Versalhøjde 2) Overlængde 3) Underlængde 4) X-højde 5) Afrunding 6) Grundstreg, stamme trykstreg 7) Hårstreg 8) Udpunsning 9) Buetræk, runding 10) Øje 11) Udløb 12) Tværstreg 13) Serif, skraffering "fødder"

Bogtryk

Klassisk betegnelse for højtryk.
 

Bold

Fed skriftversion.
 

Bookmark

Direkte oversat: bogmærke. Også kaldet favoritside. Et bookmark gemmer en Internetadresse så man har hurtig adgang til den på et senere tidspunkt.
 

Boot

Systemstart, indlæsning af et lille program, bootstrap, der udløser den videre igangsætning af operativ systemet. "boot strap" = "støvlestrop", amerikansk humor som dækker "det at løfte sig selv op i støvlestropperne".
 

Bounce

Når et e-mail vender tilbage til afsenderen, fordi det ikke kunne afleveres på den angivne modtageradresse.

Bps

Bits pr. sekund, skrives som: bit/s. Mål for datasignalhastighed. Dvs. på sendte eller modtagne data.
 

Bredbåndsnet

Påtænkt landsdækkende net af lyslederkabler til datakommunikation og overførsel af telefon-, radio- og TV-signaler. Foreløbig kun delvis gennemført i form af hybridnettet.
 

Brightness

Lysstyrke, ord for graden af lysstyrke. Kaldes også luminans
 

Browser

Et program, der kan læse og vise dokumenter på WWW. Oftest kan disse programmer også bruges til andre dele af Internet, for eksempel til at modtage og sende e-mails, hente filer over FTP og deltage i diskussioner i Newsgroups. De mest kendte browsere i dag, som også indeholder disse andre funktioner, er Netscape Navigator og Microsoft Internet Explorer.
 

Browserkrigen

Malerisk udtryk for konkurrencen mellem de to førende browserproducenter Netscape (med browseren Navigator) og Microsoft (med MS Internet Explorer).
 

Brugernavn

For at få adgang til Internet, til at modtage e-mail og til enkelte computere på Internet, er det nødvendigt at oplyse, hvem man er ved hjælp af et brugernavn (kundenummer) og bekræfte dette ved at opgive en adgangskode. Det er kombinationen af brugernavn og password, der identificerer dig. Se også kundenummer/user name.
 

Brødskrift

Skrift (skriftgrad) der anvendes til den almindelige gennemgående tekst, normalt i grader fra 8 til 12 punkt.
 

Buffer

Midlertidigt datalager, som udligner kapacitetsforskelle imellem to datamedier, hvorved de optimeres.
 

Buffer Underun

Opstår når systemet ikke kan opretholde en jævn strøm af data under brændingen af en CD-R. CD Recorderen har en buffer, der beskytter mod afbrydelser og forsinkelser, men hvis afbrydelsen er for lang og recorderens buffer helt tømmes, stopper brændingen og den brændte CD-R skive uigenkaldelig ødelagt.
 

Bulletin Board System

BBS En elektronisk opslagstavle, hvor brugerne kan anbringe meddelelser. Mange BBS'er kræver medlemskab.
 

Bumpeksponering

Se knikseksponering.
 

Burst error

Betegner et større antal, på hinanden efterfølgende bit fejl. Uønsket i forbindelse med fejlkorrigering.
 

Byte

Er lig med 8 bit.
 

Båndbredde

Et udtryk for den datamængde, der kan overføres via en given forbindelse.
 

C

Højniveau-programmeringssprog, som ligger meget tæt på assembler. Er anvendeligt til alle formål, og giver meget hurtige programmer.
 

CAD-system

Datamatsystem for konstruktion.
 

CAL-system

(Computer Aided Learning). Datasystem til programmeret undervisning.
 

CAM

(Computer Aided Manufacturing) Datamatsystem for styring af fremstillingsprocesser.
 

CAV - Constant Angular Velocity

Står for diske med fast omdrejningshastighed (omdrejninger/min.), modsat CLV der har en fast hastighed (m/s). Grammafonplader har CAV, mens CD'ere har en fast CLV på 1,2 eller 1,4 m/s.
 

CCITT

Den internationale rådgivende Telegraf- og Telekomite.

CD - Compact Disc

Generel betegnelse for alle de mange forskellige CD formater der findes. Forholdet imellem de enkelte formater kan studeres i skemaet herunder.
 

CD+ (Enhanced CD)

En ny standard som tillader at audiosporene bliver lagt før datasporene i Mixed mode. En normal CD-afspiller til musik CD'ere bemærker aldrig datasporene som ellers ville kunne forårsage skade i et stereoanlæg.
 

CD-Bridge

Kombinerer funktionerne fra en CD-ROM XA og CDi. Kan anvendes i både CDi afspillere og computere med CD-ROM XA-afspillere.
 

CD-DA

(Compact Disc Digital Audio - "Red Book")
 

CD-I

Compact Disc Interactive. Et interaktivt multimedia system der kan kobles til fjernsynet. Særlig god til real-time animation, video og lyd. Standarden for CD-I er Den Grønne Bog.

CD-I Bridge

Specifikationer, der definerer hvordan man optager CD-I informationer på en CD-ROM XA disk. Anvendes til Photo CD.
 

CD-MO

Compact Disk- Magneto Optic, er en kombination af magnetisk og optisk lagringsteknologi. Lige som WORM og CD-R kræves en særlig laser for at kunne skrive. Er aldrig markedsført i Danmark.
 

CD-R

CD-Recordable. En CD som der kan skrives på, med Multisession muligheder. CD-R standarden er baseret på den Orange Bog, del II.
 

CD-ROM

Compact Disc-Read Only Memory. Philips og Sonys standard for lagring af data på CD. CD-ROM standarden, der er fra 1984, er baseret på den gule bog. ISO-standard 10149.
 

CD-ROM

(Compact Disc Read Only Memory). Optisk disk med stor lagerkapacitet. En 12" plade kan lagre mellem 800 Mb og 1,2 Gb. Det er i øjeblikket ikke muligt at slette indlæste data for at skabe plads til nye data. Kaldes derfor WORM (Write Once Read Many).
 

CD-ROM Drev

Ekstra udstyr, der kan kobles til en computer som hermed kan læse/afspille CD-ROM skiver. Alle CD-ROM drev kan også læse musik CD'ere, nogle kræver eksterne hovedtelefoner eller højttalere for at kunne høre musikken.
 

CD-ROM XA

(CD-ROM Extended Architecture). Standard defineret af Philips og SONY, som tillader interleaving af lyd og videodata. Dette format kan skrives som multisession. CD-ROM XA indeholder meget fra CD-I standarden, bl.a. kompression af billede og lyd. CD-ROM XA er også det fysiske format for Photo CD skiver. CD-ROM XA er baseret på standarden Den gule bog, mode 2.

CD-RW

CD-ReWritable. CD-R medie, der kan slettes og skrives over i op til 1000 gange. Kan kun fremstilles på en CD-RW recorder, der til gengæld også kan brænde CD-R skiver.
 

CD-WO

Compact Disc-Write Once. Se CD-R.
 

CDI

(CD-Interactive "Green Book") - Til præsentation af information (tekst, billede og video). (Philips og SONY).
 

CDTV

Commodore's forsøg på at lave computerspil til de private hjem. Baseret på teknologi hvor computeren blev forbundet til en fjernsynsskærm. Anvender et særligt filformat baseret på ISO 9660 standarden.
 

CDV

(CD-Video "White Book"). - Special tilpasning af CD-Bridge og MPEG-1 digital Video..
 

CGI

(CommonGateway I nterface). En standard for formidlingen af data til og fra eksterne programmer. Det kan fx være i forbindelse med et program, der behandler data, som bliver indtastet af brugere på en hjemmeside. Et CGI program kan fx være et program, der tager indtastede data fra en homepage og sætter disse data ind i en database. CGI bliver normalt kun brugt i forbindelse med Internet-applikationer.

CHAP

Populært sagt en forbedring af PAP (Password Authentication Protocol), som verificerer brugere. Udvidelsen består i, at man med jævne mellemrum kan "udfordre" (Challenge) brugeren for at sikre, at han stadig er den, han giver sig ud for at være.
 

CIE

Commission Internationale de l´Eclairage, den internationale kommission, som beskæftiger sig med lys- og farveforhold.
 

CIM

1. Optisk læste data i form af mikromedier.
2. Automatisering og integrering af fabriksanlæg ved hjælp af edb.

CIRC

Cross Interleaved Reed-Solomon Code.
 

CISC

(Complex Instruction Set Computer), CISC CPU er baseret på et komplekst instruktionssæt, typisk 200-300. Dette betyder, at den kan udføre et stort spektrum af instruktioner. Se også RISC.
 

CLV

Constant Linear Velocity, se CAV.
 

CMYK

Betegnelse for de fire farver i firefarvesystemet til trykning: Cyan, Magenta, Yellow og Black (Key-colour = sort).
 

COLD Teknologi

Er en industriel terminologi for Computer output to Laser Disk. Er en erstatning for COM hvor der i dette tilfælde arkiveres på laser disk.
 

COM

Computer Output til Microfiche. Metoden hvormed man overføre elektroniske dokumenter til mikrofiche.
 

CP/M

Control Program for Micro-computers. Operativsystem til mikrodatamater, så programmer kan bruges på forskellige datamater. Er i dag i høj grad afløst af DOS.

CPU

(Central Processing Unit) er centralenheden, "hjernen" i datamaten. Centralenheden kan bestå af en eller flere processorer.
 

CRC

Cyclic Redundancy Check sørger for at finde fejl ved overførsel af data.
 

CRT (Cathode Ray Tube)

Forkortelse for katodestrålerør. Benyttes bl.a. som lyskilde i fotosættere.
 

Cache

En mængde RAM, anvendt til midlertidig lagring af data som der skal være hurtig adgang til. I CD-ROM applikationer, bliver cachen normalt anvendt til opbevaring af directory-filer.
 

Caddy/slæde

Den plastic eller metalholder, i hvilken man lægger CD'en, for derefter at skyde den ind i CD-drevet eller CD-R recorderen.
 

Carrier Bærebølge

Et signal, der hele tiden sørger for, at der er kontakt mellem dig og det sted, du har ringet op til ved hjælp af dit modem. Bærebølgen varierer i takt med de data, der bliver overført frem og tilbage. Du vil også typisk finde en lampe, der hedder CD (Carrier Detect) på dit modem, så du kan se, om der er forbindelse.
 

Cartridge

Indstikskort med firmware-chip, f.eks. Postscript cartridge til en printer gør printeren i stand til at benytte Postscript. Skrifter fås også i cartridgeform såvel som i soft-fonte på diskette.
 

Cascading Style Sheets

også CSS. En teknik, som gør det muligt at knytte det samme "style sheet" - formatsæt - til mange forskellige HTML dokumenter. Et formatsæt er kombinationen af tegnsæt, bogstavfarver, mellemrum, overskriftstyper osv. Dokumentets forfatter kan vælge et formatsæt, men læseren kan moderere formatet for f. eks. at få større typer osv.
 

Chat

En Internet-tjeneste, hvor brugerne kan kommunikere direkte (online) og skriftligt med hinanden. For at kunne bruge chat kræves der en IRC-klient og adgang til en IRC-server.
 

Chip

Integreret kredsløb, der består af op til 250.000 transistorelementer. Benyttes til bl.a. CPU, RAM og ROM.
 

Cicero

Typografisk mål. 1 Cicero = 12 punkter = 4,512 mm.
 

Cielab

Et farverum, hvori de enkelte farvetrin er tilnærmet en gennemsnitspersons visuelle farveopfattelse. Gennemsnitspersonen er defineret i CIE farvemodellen.
 

Client

I forbindelse med Internet er din computer normalt en "client", som gennem Internet-forbindelsen opnår kontakt med en masse "servere". En server indeholder data, som mange forskellige mennesker gerne vil have adgang til. Serveren venter passivt på en forespørgsel fra Client - din computer. Når Serveren får en forespørgsel, sender den data tilbage til Client maskinen. Et Clientprogram er et program, som du har lokalt i din computer.
 

Clone PC

En nøjagtig kopi. Feks. af en IBM PC osv.

Clonebot

En agent, der "stjæler" en brugers identitet ved at iagttage denne i et stykke tid i fx chatrooms. Clonebotten smider den "rigtige" bruger ud af systemet, når den føler sig parat til at kunne overtage dialogen og viderefører derefter selvstændigt dialogen - uden indblanding fra brugeren, der nu er helt uden indflydelse på, hvad der sker.
 

Close Session

Når en session er afsluttet, bliver information om dens indhold skrevet i diskens TOC og tilhørende Lead-in og Lead Out skrives for at forberede disken til en efterfølgende session, medmindre man skal lukke disc.
 

Clustersystem

Ydre enheder samlet i grupper med en fælles cpu, som kommunikerer videre til hoved-cpu'en.
 

Cobol

(Common Business Oriented Language). International problemorienteret programmeringssprog.

Coldset

Betegnelsen for trykning af aviser i en rulleoffset maskine, en såkaldt avisrotation, hvor tørringen af trykfarven alene er baseret på, at trykfarven trænger ind i papiret. Visse nyere rulleoffset maskiner kan både trykke coldset og heatset (se dette).
 

Colour Management

Kvalitetsstyringssystem, hvorved data for kulører i dtp (RGB) omregnes og kalibreres til data, der kan anvendes i den grafiske produktion (repro, tryk m.m.) (CMYK).
 

Comal

Danskudviklet programmeringssprog. Benyttes især inden for undervisningssektoren.
 

Communicationsport / COM-port

Kommunikationsport er en del af en computer, der er beregnet til kommunikation med udstyr uden for selve computeren. Udstyret kan for eksempel være en mus eller et modem. Betegnes normalt COM1, COM2 osv.

Compiler

Program, der oversætter programmørens instrukser fra et problemorienteret programmeringssprog til et edb-maskinen forståeligt maskinsprog.
 

Computer-to-Plate

Computer-til-plade. Henviser til de teknikker, der gør det muligt at belyse en offset-plade i en lasersætter direkte fra computeren.
 

Condensing

Smalning af bogstaver og bogstavafstande.

Cookies

En stump information (en såkaldt variabel), som bliver gemt i din browser (reelt på din harddisk). Hvis du fx logger ind på en webserver med dit brugernavn og password, kan serveren gemme dit brugernavn i din browser, så du ikke skal huske password næste gang, du kommer forbi samme homepage. Et andet eksempel kunne være, at webserveren opretter en tæller i din browser, så den kan se, hvor mange gange du har været inde på siderne (ved at tælle op på din cookie).

Corona

Kanterne på skrift, dvs. overgangen fra sort til hvidt, der kan synes udflydende.
 

Crosspost

At sende det samme indlæg til flere forskellige nyhedsgrupper, som alle kan have interesse i indholdet.
 

Cursor

Det lysende mærke på data-skærme, der angiverkarakterposition inden for skærmens koordinat.

Cutoff

(Afskæringslængden). Størrelsen på et ark efter udskæringen af papirbanen i rulleoffset.
 

Cyan

Primær farve i reproduktion og trykteknik (grønlig blå).
 

Cyberspace

Et begreb, som oprindeligt blev brugt af William Gibson i "Neuromancer", en fremtidsroman om computerens verden og det omgivende samfund.
 

D-karakterer

Et karaktersæt der anvendes i ISO 9660, Level 1 filnavne. Består af kapitålerne A til Z og tallene 9 til 0 og understregning ( _ ).
 

DAT

Digital Audio Tape. 4 mm bånd i kassette, der kan lagre op til 1 GB og anvendes ofte til back-up.

DDA

Dansk Data Arkiv, placeret i Odense. Varetager bevaring af
primært statistiske data på elektronisk form.

DIN

(Deutche Industrie Norm). DIN-tal angiver bl.a. en films følsomhed eller hastighed.

DNS

DomainName Server (system). En computer, der oversætter domænenavne (forståelige bogstaverede navne) til IP-adresser (rene talkoder). Når du indtaster en adresse i et Internet-program, for eksempel din browser, kontakter programmet en DNS, som sender den ønskede adresse tilbage i den form, som kræves på Internet.

DNS Domain Name System

Et system som oversætter adressen på en computer til fire tal adskilt af punktummer (F.eks. fra gator1.uni-c.dk til 130.225.253.128). Adressen opgivet i et sådant tal er det eneste, som computerne egentlig forstår.

DOS

(Disk Operating System). Se "MS-DOS".

DOT

Egentlig prik eller punkt. På en dot matrix printer optegnes de enkelte bogstaver på papiret af mellem 9 og 24 nåle. Den sværte, som hver enkelt nål overfører til papiret kaldes for en dot. I andre sammenhænge bruges udtrykket i forbindelse med oplysning om output-enhedens opløsning (fx 1270 dpi = 1270 dots pr. inch).

DPI

(Dots per Inch). Angiver opløsningsevnen for f.eks. en laserprinter. Ofte 300 dpi.

DRAW

Direct Read After Write. Lagringsmedium, der ikke behøver nogen særlig afslutning af data efter de er skrevet. F.eks. kan en harddisk foretage DRAW, mens en CD-R ikke foretager DRAW idet der her først skal foretages en afslutning af sessionen.

DTP

Se "Desk Top Publishing".

DVD

Digital Versatile Disc. Afløseren til CD teknologien. Har samme dimensioner som en CD, men kan lagre mellen 4,7GB og op til 17 GB ved at lægge data på; to sider i to lag.

Data

Flertalsform af datum. Betyder noget, der er givet, noget der står fast, kendsgerninger, fakta. Alle tal, bogstaver og tegn er data.

Data-net

Geografisk adskilte kommunikationsdatamaskiner, der er forbundet med kommunikationslinier, så det er muligt at sende og modtage data fra samtlige datamaskiner. Over et data-net sendes data i form af digitale signaler. Se "LAN" og "WAN".
 

Database

Samling af data lagret i filer, så de nemt kan anvendes til andre formål end først forudset.
 

Datakommunikation

Overførsel af data fra en afsender til en modtager ved hjælp af elektriske signaler.
 

Dataområdet/Data Area

Betegner det område på en CD, der indeholder de faktiske data, der skal være på disken. Ifølge ISO 9660 begynder dataområdet på adressen 00:02:16
 

Datapak

Datatransmission over det offentlige datanet ved pakkekoblingsteknik.
 

Dataterminal

Indlæseenhed og/eller udlæseenhed til at sende data til og/eller modtage data fra det system, som den er en del af.
 

Datatransmission

Overføring af data, normalt i kodet form, ved hjælp af elektriske signaler til og fra samt mellem databehandlingsanlæg.
 

Datel

Ordet er dannet af DAtatransmission over TELE-kommunikationsnettet, der kan være det offentlige telefonnet eller faste kredsløb.
 

Datex

Datatransmission over det offentlige datanet ved kredsløbskoblingsteknik.
 

Decimalt talsystem

Vores almindelige titalsystem. Se "Talsystemer".
 

Dekorationsfarver

(spotcolor) Farver, der anvendes som udsmykning eller til fremhævelse af specielle dele i trykket (f.eks. annoncer).
 

Den Blå Bog

En blanding af CD-DA og en CD-ROM XA, multisession. Musik sekvenser fra denne CD, kan afspilles i en almindelig musik CD-afspiller. Ikke særlig udbredt indtil videre. Udviklet af Sony, Philips og Microsoft.

Den Grønne Bog

Standard for CD-Interactive. Til præsentation af information i form af tekst, billeder og video. Photo-CD bygger på denne standard.
 

Den Gule Bog, del I

Den første standard for CD-ROM (Sony og Philips 1984). EDC og ECC er beskrevet i denne bog. ISO/IEC standard 10149:1993.
 

Den Gule Bog, del II

Også kaldet CD-ROM XA (extended architecture). Standard defineret af Philips og Sony, som tillader interleaving af lyd og videodata. CD-ROM XA indeholder meget fra CDI standarden, bl.a. kompression af billede og lyd.
 

Den Orange Bog, del I

Standard for CD-MO (Magneto Optisk). Har aldrig haft den store anvendelse.
 

Den Orange Bog, del II

Standard for CD-WO (Write Once). CD-R brænderteknikken baseres på CD-WO standarden. Udviklet at Sony og Philips.
 

Den Orange Bog, del III

Standard for CD-RW (ReWritable)
 

Den Røde Bog

Standard for CD-Digital Audio (CD-DA). Alle musik CD-ere skal følge denne standard. (Philips og Sony 1982). Denne bog er "moder" til alle de andre bøger, idet den røde bog giver de fysiske retningslinier for udformningen af CD'en og kompatibilitet imellem de forskellige formater. CIRC er også beskrevet i denne bog. ISO/IEC standard 908:1987.

Densitet

Forholdet mellem et ark papirs vægt og dets tykkelse (ikke at forveksle med density).
 

Densitometer

Apparat, hvormed en trykt flades kontrastforhold til en hvid standard (f. eks. utrykt papir) kan måles. Anvendes bl.a. til kontrol af farveføring og punktbredning under trykningen. Ved trykning anvendes reflektionsdensitometre. I reproduktion anvendes "gennemlysnings" densitometre ved kontrol af filmens sværtningsgrad.
 

Density

1. Sværtning af fotosatsen. 2. Tæthed i forbindelse med lagring af data på f.eks. disketter.

Descreening

Derastrering, en proces, som fjerner raster fra et billede, enten optisk eller ved hjælp af elektroniske filtre. Derefter kan der slås et nyt raster i billedet.

Desk Top Publishing

Fremstilling af tryksager på computer. Kaldes også datatryk eller DTP.

Dial-on-demand

Beskriver en routerfunktionalitet hvor der, via en dialup forbindelse, automatisk etableres forbindelse ved behov.

Dialler

Det program som tager sig af at ringe op til en Internetudbyder.

Dialup

Internetforbindelsen tilkobler sig Internettet gennem telefonlinien via et modem. Med en dialup-forbindelse er man kun på Internettet indtil man afbryder igen.

Diapositiv

Transparent billede der betragtes ved gennemlysning.

Didot-Bertholds System

Det første typografiske målesystem blev skabt af franskmanden Pierre Fournier i 1737. 11785 justerede franskmanden Fr. Ambroise Didot målet. 11875 overførte den tyske skriftstøber Hermann Berthold den originale didotske enhed på meteren som 1/864 pied de roi = 1/2660 m, og derefter kaldtes systemet Didot-Bertholds Punktsystem eller Tysk Normalsystem.

Digitalisere

Konvertering af et analogt signal til digitalt signal.

Digitalrepræsentation

Repræsentation af en variabels værdi med en talværdi alene. Se "Modem".

Digitalt

Gengivelse af punktvise bevægelser med en konkret værdi, f.eks. hele tal eller binært (nul og ét taller). Tid og lyd kan gengives digitalt.

Dimensionsstabilitet

Et materiales (f. eks. film, trykplade, gummidug, papir osv.) evne til at bevare sine dimensioner under ydre ydre påvirkninger (fugtighed, temperatur, trykspænding m.m.).

Directory

Adresseliste, d.v.s. en liste over filer, der ligger på et lagringsmedium. Strukturen har en struktur som et træ hvor directories under et andet ofte kaldes for sub-directories.

Direkte Opkobiling

En opkoblingsform, der giver adgang til at benytte Internet direkte fra egen pc - i modsætning til opkald via modempulje. Din egen pc bliver en del af Internet, idet den kommunikerer TCP/IP direkte med resten af Internet.

Disc-at-Once

En metode til skrivning af CD-R skiver. Her bliver et eller flere spor skrevet ved en enkel handling hvorefter disken lukkes uden på noget tidspunkt at lukke for laseren. Ikke alle CD recordere understøtter denne funktion.

Diskette

Datalager, som består af en bøjelig rund plade med en magnetisk overflade, der tillader indskrivning og sletning som på et bånd. Standard størrelser 8", 5,25" og 31/2". Fås enkelt og dobbeltsidede.

Diskettestation

Enhed, der kan læse og skrive på en diskette. Fås både med et og to læsehoveder, hvorved en dobbeltsidet diskette kan læses uden at skulle vendes.

Display

Enhed, der viser tegn eller symboler.

Dither

Simulation af en farve i et billede ved at blande prikker af andre farver.

Dobbeltproduktion

Trykning af to ens aviser i samme trykgang, dvs. anvendelse af to sæt ens trykplader.

Dokument faksile

Transmission af tekst og billeder over telefonnettet.

Domain

Internet er inddelt i domæner. Et domæne er en Internet-adresse. Det domæne som en computer tilhører. Computeren imv.au.dk hedder imv og tilhører domænet au.dk (for den indviede er det Aarhus Universitet i Danmark).

Double-sided

Disk, der kan optage data på begge sider.

Downloade

Transportere et dokument eller en anden fil fra en computer på Internettet og hjem til din egen computer. Se også uploade.

Driftsform

Den mulige udnyttelse af et transmissionskredsløb. Driftsformen kan være: 1. Simplex: Kun mulighed for transmission i èn retning. 2. Halv duplex: Mulighed for skiftevis transmission i begge retninger. 3. Fuld duplex: Mulighed for samtidig transmission i begge retninger.

Driftsform

Den mulige udnyttelse af et transmissionskredsløb.Driftsformen kan være:

1. Simplex: Kun mulighed for transmission i èn retning. 2. Halv duplex: Mulighed for skiftevis transmission i begge retninger. 3. Fuld duplex: Mulighed for samtidig transmission i begge retninger.

Drop out

Teknik, hvormed man får rasterpunktet til at forsvinde i f,eks. højlys. Man anvender altså i disse arealer kun hvidt papir.

Dublering

Trykteknisk udtryk for at et tryk fremstår med en skyggevirkning (står dobbelt). Specielt kendt fra offset-rotation p.g.a. forskydning af gummidugen.

Dublikat

Omproduktionen af originaldiapositiv for at opnå formatændringer eller mangfoldiggørelse af diapositivet.

Duktor

Den stålvalse i farvekassen, der transporterer trykfarve til farveværket.

Dummy

1. Layout med typografens angivelser af tekst og billeder. 2. Sammenfoldet ark med angivelse af sidetal til brug under udskydningen.

Duplex

1. 1 datakommunikation er fuld duplex en måde, der tillader brugeren at transmittere og mod tage data simultant (samtidig). Halv duplex tillader enten at transmittere eller modtage. 2. En laserprinter, som trykker begge sider af et ark papir på en gang. 3. 1 trykning sidestilles duplex med duotone.

Dye

Farvestof anvendt til CD-R skiver som skal simulere pits og lands.

Dækflade

Trykareal i fuld styrke, hvori der ikke er anvendt raster.
 

EAN

(European Article Numbering/Association). Stregkodesystem til aflæsning i mange forskellige skannere. Ved afskanning indlæses varens nummer. Nummeret anvendes til prisopslag og automatisk lagerstyring.

EBCDIC

(Extended Binary Coded Decimal Interchange Code). IBM's 8 bit standardkode, der kan benytte alle 256 tegn. Meget anvendt, bl.a. til magnetbåndsstationer.

ECC

Error Correction Code. En fejlkorrigeringskode til CD-ROM formatet, der sørger for at dekode eventuelle fejl som CIRC ikke har kunnet rette. ECC bliver lagt på disken sammen med den resterende data. Fejlkorrigering finder sted i selve CD-drevet.

EDB

Elektronisk Data Behandling.

EDC

Error Detection Code. Er repræsenteret i hver ramme med 32 bit, der anvendes til at finde eventuelle fejl den pågældende ramme.

EDMS

Electronic Document Management System, se EDS.

EDS

Elektronisk Dokument og Sagsbehandling. Betegner et system der administrerer håndtering af elektroniske dokumenter.

EFM

Eight to Fourteen Modulation. Konverterer 8 bit kode til 14 bit kode. Anvendes til konvertering af data, der skal lagres på CD.

EIA

(Electronics Industries Association). Amerikansk standardiseringsorganisation.

EM-space

Fast mål for "luft". Bruges ofte som indrykning af nyt afsnit.

EN-space

Det halve af EM-space. Ofte lig med et tals bredde.

Editor

Et program, man bruger til at redigere en fil i, fx en webeditor til websider, eller en teksteditor til tekstfiler.

Efterætsning

Korrektion af rasterpunktet på film eller plade for at ændre på de trykkende værdier. Kaldes også korrektion.

Ekvivalent neutral densitet

(END) De densiteter, der kræves, for at de tre delfarver i 4 farvetryk giver en neutral gråtone. (Se gråbalance).

Emulgering

Optagelse (emulgering) af fugtevand i trykfarven under trykprocessen (offset). Emulgeringen af vand påvirker trykfarvens egenskaber, ofte i positiv retning, og er normalt mellem 15% og 30% vand.

Emulsions-side

(Hinde-side) Hindesiden er den side, hvorpå emulsionen er påført, og den side skal under belysning vendes mod trykpladens emulsions-side (coating), så billed- og tekstelementer ikke spredes og derved gøres kraftigere.

Enkelt- og dobbeltproduktion

Har man en rotationspresse, med dobbeltrunde trykcylindre, kan man trykke to sider efter hinanden på én cylinder rotation. Er trykpladerne identiske får man samme side to gange og kan derved trykke oplaget i dobbel hastighed (dobbeltproduktion). Er trykpladerne forskellige kan man derimod trykke flere forskellige sider, men én cylinder rotation giver kun et produkt (enkeltproduktion).

Enkeltproduktion

Anvendelse af kun et sæt trykplader ved avisfremstillingen.

Ethernet

En type lokalnet, der arbejder med meget høje transmissionshastigheder (10 Mbit pr. sekund), og derfor egner sig til sammenkobling af større datasystemer eller systemer med meget intensiv kommunikation.

Europafarver

Firefarvesæt (gul + magenta + cyan + sort), hvis kulør er i overensstemmelse med Europaskalaen ved trykning på standardpapir (dansk standard 2060.13).

Expanding

Bredning af bogstaver og bogstavafstande.

Expire

Betyder "Udløbe" og er et udtryk fra news. Indlæg kan af praktiske årsager kun opbevares i en vis periode på den enkelte newsserver; derefter slettes de - de udløber.

FAQ

Frequently Asked Questions.
En liste over de mest almindelige spørgsmål til et givet emne, og de tilhørende svar. Læs alle de FAQ’er du kan komme i nærheden af! Du bliver klogere.

FTP File Transfer Protocol

En protokol for overførsel af filer på Internettet.

FTP-hotel

Et almindeligt anvendt udtryk for muligheden for at leje plads på en FTP server.

FTP-program

Program til at udføre filhåndtering over Internet.

FTP-site

En server, hvorfra dokumenter kan hentes via FTP, eksempelvis ftp.funet.fi og ftp.sunet.se.

Falseapparat

Del af avisrotationspressen, hvori falsningen udføres.

Falseformat

Det format, hvortil en avis falses i falseapparatet. - Der skelnes mellem: Helsideavisfals (Broadsheet-format) Krydsfals (tabloid-format) Kvartfals, magasinfals.

Farveanalyse

En fotografisk bedømmelse, som laves med et rødt, grønt og blåt filter fra cyan, magenta og gul separation. Analysens formål er at identificere detaljer og farvefordeling i originalbilledet.

Farvebehov

Den mængde trykfarve, der skal anvendes i g/m2 tryk for at opnå en given sværtning (density). Ved trykning på standardpapir anvendes dettes farvebehov som udtryk for en given trykfarves drøjhed.

Farvedia

(Farvediapositiv) Fotografisk optagelse på farvefilm, der anvendes som original ved reproduktionsprocessen.

Farveføring

Den doseringsmængde af trykfarve, hvortil trykpressens farveværk er indstillet.

Farveguide

Er trykte tonskalaer for de tre trykfarver cyan, magenta og gul og overtrykt for at give så mange kombinationer som muligt. Bruges til sammenligning for at beregne kulør. Dette kaldes også farvekort.

Farvekontrolstrips

Små felter med f eks. fuldtoneflader, streger og punkter i forskellig rasterfinhed, der anvendes ved kontrol af trykprocessen (farveoverføring, punktbredning, slør osv.). Trykkes normalt i kanten af trykket og bortskæres senere.

Farvekorrigering

Justering af styrken (svækning eller forstærkning) i hele eller dele af en film (gul, rød, blå eller sort) fra farveseparationen.

Farveopacitet

Den grad, hvormed en trykt farve dækker det trykte papirs struktur (modsat transparens).

Farveoverføring

Den del af trykfarven på formvalsen, der overføres til papiret under trykningen angivet i % (for en fuldtoneflade).

Farverækkefølge

Den rækkefølge, hvori farverne trykkes i firefarvetrykning (f.eks. sort - magenta - cyan - gul).

Farveseparationer

Film, hvori et farvebillede er opdelt i grundfarverne. Omfatter således fire separate film (gul, magenta, cyan og sort), der anvendes til fremstilling af de fire trykplader i firefarvetrykning.

Farvestik

Uønsket forskydning fra gråt i reproduktioner og fotografier.

Farvestøvning

Små partikler af trykfarve, der slynges ud fra farveværkets valser under trykningen. Optræder normalt kun i mærkbart omfang i højtryk.

Farvetemperatur

Alle farver kan karakteriseres ved farvetemperatur. Anvendes mest som karakteristik af belysningskilder, f.eks. 5000°K angiver omtrentlig normalt dagslys. 6500°K angiver "koldt" eller blåligt lys.

Farvetrekant

Trekantdiagram, hvori enhver farve kan afbildes udfra dens indhold af gul, magenta og cyan.

Farvetæthed

Andet udtryk for density. Se dette.

Farveværk

Valsesystem, der fordeler trykfarven i et jævnt lag inden trykfarven via formvalserne overføres til trykpladen. Findes i en lang række, forskellige udformninger.

Fiberretning

Den retning, hvori fibrene i papiret er orienteret i forhold til trykretningen. I avistryk er fibrene altid orienterede i samme retning som papirbanen. Papir, der på pressen fremføres i fiberretningen trykkes i "smal bane", papir der på pressen fremføres på tværs af fiberretningen trykkes i "bred bane". Fiberretningen har indflydelse på papirbanens expantion ved vandoptagelse i en offsettrykprocess.

Fil

Samling af data, eller et program, der er lagret på f.eks. en harddisk.

Fil system

En datastruktur der oversætter den fysiske adresse for de enkelte filer til et logisk og letforståelig struktur således at brugeren lettere kan finde sine filer.

Filmnegativ

Fotografisk optagelse (f. eks. farveseparation), der fremstår i negativ, dvs. uden sværtning på de kulørte områder på originalen.

Filmpositiv

Fotografisk optagelse (f. eks. farveseparation), der fremstår i positiv, dvs. med sværtning i de kulørte områder på originalen.

Filmsats

Fotosats på film, der evt. anvendes til montage sammen med billedoptagelser.

Filserver

En computer på Internettet, som indeholder filer - ofte programfiler - som kan downloades ved hjælp af FTP.

Filtre

Et hjælpemiddel i billedbilledbehandlingsprogrammer til at skabe forskellige effekter i billedet.

Finger

Internet-tjeneste, der kan finde et brugernavn/User Name.

Firefarvetryk

Fremstilling af farvetryk i fire trykninger, hvor der trykkes hhv. gul, magenta, cyan og sort i de fire trykværker.

Firewall

En firewall bruges af sikkerhedshensyn, når man skal forbinde to netværk. Det kunne fx være et lokalnet og Internet. En firewall mellem sådanne to net sætter en "stopklods", så der ikke kan foregå "ukontrolleret" udveksling af data mellem de to net. På populært dansk kaldes det til tider en "branddør".

Firewall

Et sikkerhedssystem mellem et lokalnetværk og Internettet, som skal beskytte det første mod personer på det sidste. Firewalls bruges ofte i virksomheder som har en Internettilslutning, og det giver ofte problemer, fordi nogle programmer ikke kan bruges bag en firewall.

Fixed space

Ordmellemrum med fast bredde (f. eks. EM-space, EN-space osv.).

Flame, flamemail

Hån, spot eller trusler i et elektronisk brev eller en artikel på USENET.

Flame, flaming

Slang for at reagere aggressivt mod en person (modstander) i en nyhedsgruppe. Det vil sige overhælde ham eller hende med skældsord, urimelige beskyldninger el. lign.. Det er god netikette at lade være med at flame.

Flatbed scanner

Skanner, hvor originalmaterialet under skanningen ligger plant, som i en kopimaskine.

Floating Accents

Løse accenter (inden bogstav) i skriften. Centreres over en "ren" karakter, som derved accentueres.

Floppy disk

Engelsk udtryk for disketter.

Floptical

Som navnet antyder, en blanding af floppydisk teknologi og optisk lagringsteknik. Er udviklet til at lagre 20 MB data, men er aldrig slået igennem på markedet.

Font

En gruppe af 29 (i engelsksprogede lande kun 26, nemlig uden æ, ø og å) store bogstaver (majuskler) og 29 små bogstaver (minuskler) samt tegn til tegnsætning, asterisker, fodnotetegn, accenter og specialtegn - alle i et og samme skriftsnit f.eks. ordinær eller kursiv. En font kan også bestå udelukkende af symboler.

Foo, foobar

Er Internettets svar på ordet dims - det vil sige det kan betyde alting.

Forbelysning

Hjælpeeksponering med hvidt lys, hvis formål er at bringe rasterpunktet i skyggepartierne eller at bringe eksponeringseffekten ud af undereksponeringsområdet af filmen.

Foreground mode

Opgave løses med høj prioritering, dvs., at den stopper en igangværende background opgave.

Forpræpareret trykplade

Trykplade, der fra producenten er leveret med en lysfølsom hinde.

Foto CD

Billedsystem, hvor farvebilleder er lagt over på en almindelig CD og via en adapter kan ses på en almindelig TV-skærm. Til grafisk brug skal billederne konverteres til CMYK. Lagerkapaciteten er på 600 Mb, svarende til ca. 100 farvebilleder.

Fotosats

Sats, hvor skriften eksponeres direkte på fotografisk materiale.

Fraktal Kompression

En relativ ny teknik til billedkomprimering. Resultatet bliver en ekstremt kraftig komprimering, med meget lille eller slet intet kvalitetstab.

Frame

En af delene af et frameset.

Frameset

Et dokument, der opdeler browservinduet i flere separate dokumenter.

Freeware

Programmer, som distribueres gratis på Internet til fri afbenyttelse.

Frekvensmoduleret raster

Rastertype, hvor punkterne er "tilfældigt" fordelt (stokastisk). Punkterne er meget små (f.eks. 14 mikron eller 21 mikron, er alle lige store (i samme billede) men med forskellig afstand mellem punkternes centrum. Blandt andet kendt som "Cristal-raster" (Agfa) og "Diamond-Screening" (Linotype-Hell).

Fugtevand

Vand, evt. indeholdende små mængder andre stoffer. Anvendes til fugtning af offset-pladen på de ikke-trykkende steder inden indvalsning af trykfarve.

Fugtighed

(i papir) Papirets indhold af vand. Angives i % af papirets gramvægt.

Fylde

(bulk) Udtryk for forholdet mellem et stykke papirs tykkelse og dets gramvægt. Eller et udtryk for papirets blødhed.

Fyldning

Ophobning af papir- og farvepartikler mellem f.eks. rasterpunktet i trykpladen.

Fyldstof

Mineralske produkter (f.eks. kaolin), der undertiden tilsættes for at formindske papirets gennemskinnelighed.

GB

GigaByte. En gigabyte svarer til 1.073.741.824 bytes eller 1.024 megabytes.

GCR

(Grey Component Reduction). Simuleringsprogram til akromatisk separation.

GIF

Et grafikformat som er meget brugt på websider.

GIF-animation

En variation af GIF-formatet, der kan indeholder animationer - "levende" billeder.

Garniture

Selvstændige komplette skriftsnit, samlet i en serie eller skriftfamilie, der er tegnet med samme skrifttræk, men i forskellige styrker eller varieret i kursive former.

Gateway

En computer eller et program, der oversætter fra en protokol til en anden. Eftersom Internettet fungerer ved hjælp af den samme protokol, er der ikke brug for gateways på selve Internettet. Derimod er der gateways til andre netværk og on-line tjenester, sådan at man kan sende e-mail imellem disse systemer.

Gb

Gigabit. En gigabit svarer til 1.073.741.824 bytes eller 1.024 megabits

Gennemskin

Den grad, hvormed et tryk kan ses gennem papiret, uden at trykfarven er trængt igennem.

Gennemslag

Den grad, hvormed farve gennemtrænger papiret.

Gennemtryk

Den grad, hvormed et tryk kan ses på bagsiden af papiret (gennemskin + gennemslag).

Geviert

Typografisk mål, der angiver et kvadrat af en skriftgrad. 1 gevierts indrykning for 10 punkts skrift er lig 10 punkt. Kaldes også for EM-space fra den tid, hvor bredden var lig M.

Gigabytes

1.024 Megabyte.

Glanslys

Fotografisk udtryk for de højlys, der normalt ikke indeholder et punkt, f.eks. lysglimt i vand.

Gnidefasthed

Et tryks evne til ikke at smitte af på en anden overflade ved gnidning. For avistryk benyttes hvidt linned til bestemmelse af avisfarvers gnidefasthed.

Gopher

Internet-tjeneste, der er tekstbaseret og menustyret. Forløber for WWW. Ordet Gopher betyder jordegern.

Grafikfil

En fil med data som består af vektorgrafik. Vektorgrafik har ingen grundkomponenter som pixels, men er i stedet linier mellem punkter, eller fyld mellem linier.

Gramvægt

Vægten i gram af 1 m2 papir.

Grid

Engelsk "a grid" - et net. I flere dtp-programmer kan der arbejdes med et synligt eller usynligt net, som hjælper brugeren til at opnå (register) pasning i tekst og billeder.

Gruppeseparation

Betegnelse for de tilfælde hvor man kan lave mange farveseparationer på en gang. Dette påvirker prisen, og kvaliteten afhænger alene af originalernes ensartethed.

Gråbalance

Den grad, hvormed sammentryk af de tre grundfarver (gul + magenta + cyan) fører til et neutralt gråt (eller sort) tryk. (Se ekvivalent neutral densitet).

Gråindhold

Den andel af farverne (gul, magenta, cyan), der sammenlagt giver neutralt gråt.

Gråskala

Skala af neutral grå, gående i trin eller i jævn øgning af sort fra hvid til sort. Fremstilles ofte ved trykning med sort i rasterfeltet med stigende rastertæthed.

Grænseflade

(Interface). Et begreb, der generelt omfatter alle forhold i forbindelse mellem to udstyr med forskellig funktion.

Grænsesnit

Tilslutningspunkt mellem f,eks. kundens dataudrustning og Post & Telegrafvæsenets udrustning.

Grøn

I trykteknik den farve, der fremkommer ved sammentryk af lige dele gul og cyan. Primær kulør i det additive farveblandingssystem.

Gul

Primær farve i reproduktion og trykteknik.

Guld Disk

Synonym for CD-R skiver idet der henvises til guldlaget på CD-R skiven.

Gummidug

Spændes rundt om gummidugcylinderen i en offsetmaskine. På den trykker offsetpladen og derefter overfører gummidugen trykket fra trykpladen til papiret. Skiftes med jævne mellemrum, afhængig af slitage, eventuelt også ved knusning af gummidugen.

HDTV Video Disk

Et digitalt format der kan læses af high-definition television med mere en dobbelt så mange linier pr. skærmbillede. Se også Compact Disk-Interactive (CD-I).

HEX

Hexadecimal. Talsystem, der har 16 som grundtal (modsat 10 i det alm. talsystem). Cifrene 0..9 og A..F anvendes.

HFS

Hierarchical File Structure. Apple Macintosh filformat, der er identisk med filformatet for en Apple harddisk. HFS understøtter også ISO 9660.

HTML

(Hyper Text Markup Language). Vel nok den mest udbredte type af hyper tekst formater. Anvendes i dag på Internettet og er udviklet på basis af SGML.

HTTP

(HyperText Transfer Protocol) Den protokol, der styrer kommunikationen i WWW..

Halv duplex

Se "Driftsform".

Halvdæk

Mindre trykværk på en rotationspresse. Anvendes til indrykning af en kulør på en avisside.

Halvtonefilm

Film, der anvendes til farveseparationer i raster.

Hand-shaking

Før start og under en datatransmission, udveksler sender og modtager kontrolkarakterer, som sikkerhed for overførslens rigtighed.

Hard copy

Udskrift på papir.

Hard disk

Lagermedie. Har almindeligvis en kapacitet i størrelsen 20 -1.000 Mb.

Hard return

Returkode sat af skærmoperatøren ved linieskift. Blød return er indsat af anlægget.

Hardware

Den maskinelle del af et edb-anlæg - isenkrammet.

Header Field

Fire bytes, der bliver lagt i begyndelsen af hver sektor. Disse data fortæller den enkelte sektors adresse udtrykt som et logisk bloknummer.

Heatset

Betegnelsen for trykning af aviser og blade i en rulleoffset maskine, hvor der benyttes specielle farver, som efter trykningen hærdes af en ovn, som papirbanen passerer igennem. Derved opnås, at trykket får en halvblank overflade.

High Sierra

Forgængeren til ISO 9660..

High key

Lyse billedpartier med meget fine rasterpunkter, eller billeder, hvis primære værdier er i de lyse toner.

Host-computer

En overordnet computer, hvortil der kan være tilsluttet flere terminaler og/eller mindre cpu°er.

Hovedeksponering

Betegnelse for den egentlige billedeksponering ved rasterfotografering.

Hub

Center hullet på en optisk disk. Dette hul anvendes til fastgøring af disken til drevet. Det er vigtigt at dette hul er centreret rigtigt, ellers kan det give problemer med læsning af disken..

Hukommelse

Kan være sammenbygget med datamaten eller som separat enhed, ekstern hukommelse.

Hybrid Disc

Betegner en CD-ROM disk, der mere end ét bestemt filformat. En hybrid disk kan f.eks. indeholde både HFS- og ISO 9660 formatet så at en CD er optimeret til både DOS/Windows og Macintosh platformene.

Hylse

Paprør, hvorpå papirbanen er oprullet.

Hyperlinks

Et hyperlink eller et link, kan populært oversættes til et "hop". Det er ved hjælp af disse hyperlinks, at man kan navigere rundt i det, som kaldes hypertekst. Internet og Windows hjælpefiler er opbygget som hypertekst og gør flittigt brug af links.

Hypermedia

Som hypertekst, bortset fra det også kan indeholde billeder, lyd etc.

Hypertekst

Tekst, der indeholder henvisninger på kryds og tværs i teksten, henvisninger man umiddelbart kan følge ved at klikke på links, og derved læse teksten på en ikke-liniær måde..

Hårde punkter

Det punkt, der fremkommer i kontaktfilm. Det er skarpt afgrænset areal og er vanskeligere at korrigere end det bløde punkt.

Højlys

De lyseste toner i et billede.

Højtryk

Trykmetode, hvor trykelementet (trykpladen) består af ophøjede elementer.

ICR

Inter Colour Removal. Se "Akromatisk farveopbygning".

IP

(InternetProtocol). Et regelsæt for, hvordan kommunikation skal foregå mellem computere på Internet.

IP-forbindelse.

Forbindelse mellem en pc med modem og en Internet udbyders computer, hvor den enkelte pc får tildelt en (midlertidig og dynamisk) IP-adresse. Ved denne type forbindelse har man komplet adgang til alle Internets muligheder (dvs. alle tjenester/services).

IP-nummer

Det unikke nummer, som hver enkelt maskine på Internet har. Disse numre er en integreret del af TCP/IP. Numrene svarer til telefonnumre på telefonnettet og skrives som A.B.C.D, hvor hvert af tallene A-D er et decimaltal mellem 0 og 255 (ex: 195.78.66.109). I den daglige brug af Internet er det ikke nødvendigt at kende disse numre, idet der findes et såkaldt Domain Name System (DNS), der sikrer, at man udfra det symbolske domænenavn kan finde det tilsvarende IP-nummer automatisk.

ISDN

Integrated Services Digital Network. Digitalt telefonnet, kombineret data- og telefonsystem, som forhøjer hastigheden ved transmission væsentligt, hvilket har stor betydning for transmission af edb-filer i den grafiske pre-press industri - især farvebilleder, der ofte fylder adskillige megabytes.

ISO

International Standards Organisation.

ISO 9660

Standard der definerer CD_ROM filformatet og filfremvisning. Kan læses i DOS, Windows, Apple Macintosh, UNIX, OS/2 m.fl. Efterfølgeren til High Sierra standarden. Kræver 8+3 filformat, dvs. otte tegn plus tre tegn. En mappe må max. indeholde 8 tegn. Er endnu mere restriktiv end MS-DOS idet tegn A-Z, 0-9, og tegnet , _` kun er tilladt. Små bogstaver og mellemrum (ASCII 32) er ikke tilladt. Nievau 2 specifikationen, tillader 32 tegn i stedet for 8. Se også Joliet.

ISO 9660 Image

se Image.

ISP

(Internet Service Provider (Internet udbyder)). Tele Danmark Internet er en ISP..

ISRC

International Standard Recording Code. Visse CD-R recordere Tillader brænding af ISRC koden for hvert audio spor. Denne kode består af Landekode (2 ASCII tegn), ejer kode (3 ASCII tegn), optagelsesår (2 tal) og serienummer (5 tal).

Ikke-reproducerbare farver

Farver, der ligger uden for den trekant, som de tre trykfarver kan danne. Et eksempel på en sådan farve er en mørk, dyb mættet vinrød.

Ikonisk menu

Menu, hvor valgmulighederne vises ved symboler i stedet for vejledende tekst.

Image

ISO 9660 Image, CD-ROM image eller disc image. En enkelt stor fil som indeholder samtlige data, filstruktur og logisk format, svarende til det der endeligt skal ligge på CD'en. Et image anvendes bl.a., når man vil gøre data klar til brænding på en CD-R skive.

Imagemap

Et billede, hvor forskellige områder er links til forskellige steder.

Imagesættere

Fotosætter, der er i stand til at sætte hele sider, der også indeholder billeder.

Indfældning

Sammenkopiering af billeder fra to eller flere originaler til en illustration.

Indirekte separation

Farveseparationsmetode, hvor man fremstillede halvtonenegativer som separationer inden rastrering. Anvendes stadigvæk til dybtryk.

Indslåningsfarve

Trykfarve (f.eks. avisfarve), der sætter sig ved at trykfarvens flydende komponenter suges ind (slår ind i) papiret.

Indstikningsmaskine

En indstikningsmaskine kan lægge mindre tryksager i form af fx tillæg og brochurer ind i en avis, i forbindelse med transporten hen mod stackeren.

Indtørring

Forandring af farvedensiteten under trykkets tørring. Farvedensiteten bliver lavere under tørringsforløbet, da overfladen forandres ved synkende glanseffekt.

Informationsmotorvejen

(Fra eng. the information superhighway) (vulg.) den informationsteknologiske infrastruktur, herunder Internet.

Initialiserings streng eller I

Det sæt kommandoer, der bliver sendt til dit modem, når dit opkaldsprogram bliver startet op. Man kan egentligt kalde det "klargørings" kommandoer. Det er her, du sørger for, at modemet får at vide, hvordan det skal opføre sig, når du bruger det..

Ink-jet

Metode som bruges i ink-jet printere til at "trykke" tekster eller billeder ved hjælp af bittesmå blækdråber.

Interaktiv

(Interactive). Driftsform, som giver mulighed for dialog mellem brugeren og computeren.

Interface

Forbindelse mellem to apparater med forskellige funktioner.

Interferensmønster

(moiré) Mønster, som opstår ved, at f.eks. linier går næsten parallelt og derved danner et mønster "moiré". Dette kan opstå, hvis et rasterbillede genproduceres, eller hvis originalen har mange fine linier, og disse kommer til at danne en mønstervirkning sammen med rasteret.

Interleaving

Spredning af data efter et bestemt mønster ved lagring. Ved læsning af data foregår en modsvarende de-interleaving. Anvendes bl.a. i CIRC.

Internet

Det globale netværk af computere, der er koblet sammen i et netværk, hvor der er mulighed for at hente informationer.

Internet-forbindelse

En forbindelse mellem en computer og Internet. Forbindelsen kan enten være fast eller etableres efter behov fx via modem.

Internetudbyder

Et firma, der tilbyder services som internetadgang, servere, webhotel el.lign. Det samme som ISP, der er en forkortelse af den engelske betegnelse.

Interpolering

Anvendes til at dække over fejl på CD-DA. Metode til at dække over fejl, ved at tage en middelværdi af den forrige og efterfølgende værdi og indsætte denne i stedet for fejlværdien.

Invert

Inverteret skrift er sort skrift på grå baggrund, dvs. mindre sort baggrund.

JPEG

Joint Photographic Expert Group. Standard til kompresion af stillbilleder. JPEG fjerner ved højere kompression information fra billedet som øjet ikke opfatter. Ved kraftig kompression kan informationstabet dog blive markant.

JScript

Microsofts udgave af JavaScript.

Jewel case

Jewel-box. Standard CD-kasette til opbevaring af CD'ere.

Jobformats

Koderække, der ved et enkelt opkald er i stand til at igangsætte en række funktioner i et bestemt job.

Joliet

Er en udvidelse af ISO 9660 standarden, udviklet af Microsoft der tillader brænding af filer med lange filnavne på; CD-R. Joliet tillader op til 64 tegn, der også kan indeholde mellemrum. Se også ISO 9660 og Romeo.

Joy Stick

Tilbehør til grafisk skærm. Giver mulighed for at redigere teksten uden brug af tastaturet.

Jukebox

Betegner et eller flere CD-drev der kan læse en større samling af CD-ere. En Jukebox kan indeholde alt imellem 2 til 1500 CD-ere.

Kalander

Valse beregnet til glitning af papirs overflade.

Kalligrafi

Håndskrift eller skønskrift, som udføres med bredpen eller pensel. Kalligrafiske skrifter er efterligninger af håndskrifter med kunstnerisk islæt, og de findes i flere digitale udgaver fra forskellige udbydere.

Kapitæler

Versaler i højde som tekstens små bogstaver

Karakter

Fællesbetegnelse for bogstav, tal eller tegn. Direkte oversættelse af det engelske "character", der bedre dækkes af begrebet skrifttegn.

Kelvin

Angiver temperatur udfra det absolutte nulpunkt (-27WC). Kelvingrad °K) = 273 + celciusgrad (C).

Kerning

Knibning af mellemrummet mellem bogstaverne generelt.

Kerning pairs

Knibning af bogstavafstande ved bestemte karakterkombinationer, f.eks. TA, VA, LT.

Kill-file

Et begreb fra news-verdenen. Der er tale om en slags elektronisk filter, som skjuler eller fremhæver bestemte indlæg. Man kan fx rette sorteringen mod afsenderen, emnet eller antallet af nyhedsgrupper, så man ikke modtager nyheder eller breve fra bestemte personer om bestemte emner eller over en vis længde.

Kliche

Plan trykplade i metal med ophøjede trykelementer (højtryk).

Klient

Et program i brugerens ende af et netværk, fx en webbrowser eller et mailprogram. Kommunikerer med servere. Se Client..

Klistring

Sammenklæbning af papirbaner ved rulleskift. Evt. automatisk med "autopaster".

Klæb

En konsistensegenskab for trykfarver, der udtrykker trykfarvens modstand mod splitning (engelsk: tack).

Knibning

Når man kniber satsen, ændrer man på afstanden mellem bogstaverne for at få plads til et ekstra ord eller et glemt bogstav. Eller man kniber af æstetiske grunde for at opnå et mere optisk korrekt satsbillede.

Knikseksponering

Eksponering til forbedring af højlystegningen i reproduktionen. Sker normalt uden raster.

Koaxialt kabel

Kabel til høje signalfrekvenser. Består af en centerleder med støjafskærmning udenom, som et rør eller flettet strømpe.

Kode

1. Et sæt regler, der angiver et tegnsignals op bygning af elementer. F.eks. er Det Internationale Telegrafalfabet nr. 2 baseret på en 5-element kode, hvor hvert signal er opbygget af 5 binære elementer.

2. Informationer til grafisk anlæg, der angiver linielængde, skriftsnit, skriftgrad, skydning o.lign.

Kodekonvertering

Ændring af en gruppe signaler med en kode til de tilsvarende signaler i en anden kode.

Kolorimetri

Måling af kulør, herunder kendetegning af farver i et farvesystem.

Kompatibel

2 anlæg er kompatible, når de kan benytte samme programmer, og ved hjælp af disse, nå samme resultat.

Komplementeerfarver

Farver, der står over for hinanden i farvekredsen, (f.eks. magenta + grøn), 2 komplementærfarver giver tilsammen sort.

Komprimering

En metode, til at få en datafil til fylde mindre. Grundprincippet er, at en lang række ens tegn i en fil omdannes til en angivelse af antal tegn samt, hvad tegnet var. ZIP pg ARJ er eksempler på komprimeringsprogrammer. Mange programmer er "komprimerede", når de downloades fra Internet. De "pakkes ud" (extract) på din harddisk i forbindelse med installationen.

Konfigurere

Indstille et program eller en computer til en bestemt type opgave, for eksempel at komme på Internet eller sende/modtage e-mail. Svarer til "Opsætning"..

Kontaktkopi

Kopiering af film til trykplade i direkte kontakt mellem film og plade. Kontaktraster Anvendes til rasteroptagelse.

Kontrast

Trykkets svætningsgrad i forhold til papirets lyshed, eller sværtningsgraden af en film (density).

Kontrastreduktion

Reduktion af afstanden mellem partier med høj kontrast og med lav kontrast i samme billede.

Konvertering

Betegner den proces, der foregår, når data skal overføres fra et lagringsmedie til et andet. Processen kan også omhandle oversættelse af data fra gamle til nye data-formater.

Korn

Meget små ujævnheder fremstillet i trykpladens overflade inden påføring af den lysfø1somme hinde. - Også: Udtryk for finhedsgraden af en film, d.v.s. filmens evne til at gengive detaljer ved stor forstørrelse.

Kornraster

Ikke systematisk raster, d.v.s. "tilfældig" fordeling af rasterpunkterne.

Kromatisk farveopbygning

Afstemning af et repro-materiales (film eller plader) balance mellem gul, magenta og cyan, således at disse tre farver alene giver sort ved trykning oven på hinanden.

Krominans

Farveværdien for et bestemt punkt i billedet.

Krydslinieraster

Raster bestående af rette linier, der krydser hinanden i en given vinkel. Betegnelsen gælder både glas- og kontaktraster.

Krympning

Reduktion af formatet af et givet billed-materiale med en vis procent (f.eks. 97% af oprindeligt format).

Fordelen er, at samme annoncemateriale kan benyttes i såvel tabloid som broadsheet.

Kursiv

Skrift med 12-14 graders hældning til højre. Fremstilles ofte elektronisk

Kvarttoner

Tonfelter i et billed-materiale, hvor rastertætheden er omkring 25%.

LAN

(Local Area Network). Et net, der kan sammenkoble computere inden for en eller flere tætliggende bygninger. De fleste lokalnet kan flytte data med meget høj hastighed. Eksempler pa LAN er Ethernet og Token Ring.

LED

Halvleder element, der kan afgive lys.

LZW

En populær form for kompresion af digitale billeder. Bruges ofte i filformatet TIF til billeder. Komprimeringen er mindre kraftig, men uden tab af billedkvalitet.

Label

Er den skrift man kan se på"bagsiden" af en CD. Før i tiden var det normalt silketryk, men er nu suppleret med mange forskellige trykteknikker.

Laser

Light Amplified by Simulated Emission of Radiation). Opfundet for ca. 50 år siden. Lys med én bestemt bølgelængde. Alle CD afspillere anvender laser som optisk pick-up.

Laserprinter

En type printer, der teknisk set minder om en fotokopimaskine. Laserprinterens indbyggede laser afgør, hvorledes tonerpulveret skal fordeles pa papiret.

Laserrecorder

Se "Recorder"

Lasersætter

Fotosatsmaskine, hvor belysning af filmen sker med en laser.

Lead-In

Et område, der indleder enhver session på en CD-R skive. Til at begynde med efterlades denne blank. Når sessionen er slut skrives TOC. Lead-in består af 4.500 blokke, svarende til 1 minut eller ca. 9 MB. Lead-in indeholder også informationer om disken er multisession. I så tilfælde henviser Lead-in til næste skrivbare adresse på disken.

Lead-Out

Det område, der afslutter en session. Lead-out fortæller CD-drevet, at der ikke er flere data. Lead-out indeholder ingen data (stilhed eller nuller). Den første Lead-out består af 6750 blokke (13 MB), ved multisession fylder de efterfølgende Lead-out, 2250 blokke (4MB).

Leading

Se "Skydning".

Ligaturer

Sammentegnede bogstaver. Benyttes bl.a. i fi, fl og ff.

Link

En henvisning fra en webside til en anden webside, eller til en film, en lydfil, et billede eller et program. Henvisninger består normalt i et ord der er fremhævet med understregning og en særlig farve, men en link kan også være et billede.

Link block error

Block errors der opstår imellem to sessions. Selvom der registreres som fejl, har det ingen betydning for diskens kvalitet.

Lix

(Laesbarhedsindex). Metode til bedømmelse af den læselige sværhedsgrad af en tekst ved at teste bl.a. ord og sætningslængder.

Login Brugernavn

Når du logger ind på en computer bliver du først bedt om et login, og derefter om et password. Dit password skal holdes hemmeligt, men dit brugernavn indgår sandsynligvis i din e-mail adresse.

Logo

Et ord eller tegning, der sættes som en enhed, f. eks. firmanavn eller bomærke.

Lokalnet

Se "LAN".

Low key area

Mørkt område (høj rastertæthed, skyggeparti) i billede.

Low key dia

Original med de væsentlige billedværdier placeret i de mørke toner.

Lukke en disk /Close Disc

At lukke en CD-R skive betyder, at afslutte en CD-R skive så; der ikke kan skrives mere på skiven. Dette gøres ved at lade den sidste sessions lead-in undlade at pege hen til det sted hvor den ellers næste lead in skulle være. Hermed har CD-R recorderen ikke mulighed for at finde ud af hvor den skal skrive den næste session. Det er ikke nødvendigt at lukke en CD, for at kunne læse på den.

Luminans

Udtryk for et papirs hvidhed (kaldes også Y-værdi).

Løbende OPC

En teknik der anvendes af CD-R recordere for at sikre et kontinuerligt og ordentligt forhold mellem de forskellige pit/land længder på hele CD-R skiven.

MB

Se "Megabyte".

MICR

Aflæsning af tegn, der er trykt med farve, der indeholder magnetisk materiale. Benyttes bl.a. af banker til læsning af checks.

MIME

(Multipurpose Internet Mail Extension).

På trods af navnet; en standardiseret beskrivelse af filformater.

MO

(Magneto Optisk). Et sletbart lagringsmedie der lagrer data på en magnetisk disk, men læses optisk ved hjælp af en laser.

MPEG

(Motion Pictures Experts Group). Standard for kompression af levende video. Dette er grundlaget for CDV. MPEG er blevet en ISO standard og bruges af Phillips i deres CDI afspillere. Algoritmen (Discrete Cosine Transform) gør det muligt at komprimere op til 200:1.

MS-DOS

Operativsystem til 16 bits CPU (MicroSoft Disk Operating System). PC-DOS er IBM's specialversion til deres pc'er.

MSCDEX

Microsoft DOS udvidelse til CD-ROM. Tillader DOS styresystemet at læse fra CD-drevet..

Magenta

Den røde (blåligrøde) grundfarve i firefarvetryk.

Mail

Post. I Internet-sammenhæng oftest det samme som e-mail.

Mail server

En computer på Internettet som kan modtage og afsende elektronisk post.

Mail-alias

Et mail alias er en e-mail adresse, som blot hedder noget andet end den egentlige e-mail adresse. Post sendt til et mail alias bliver automatisk sendt til den egentlige e-mail konto, hvor den kan hentes af modtageren.

Mail-bomb

Det at fylde en persons elektroniske postkasse med (ofte megen) uønsket post. De fleste Internet-udbydere har regler, der udelukker brugere, som mail-bomber.

Mail-box

Refererer til det kundenummer (brugernavn), der benyttes ved e-mail I Tele Danmark Internet sammenhæng kan det fx være 120010315000.

Mailbot

Et program, som filtrerer indkommende e-mails. På baggrund af adfærden ved tidligere gennemlæsning af e-mails udarbejder Mailbot en prioriteret rækkefølge for læsning.

Mailingliste

En mailingliste består af et antal e-mail-adresser på personer, som abonnerer på listen. Når en meddelelse sendes af sted til listens egen e-mail-adresse, sendes den automatisk af sted til alle dem, som abonnerer på listen.

Main Frame

Kraftig computer, der kan løse en række opgave af forskellig art fra flere terminaler.

Majuskler

Et alfabets store bogstaver (versaler) i modsætning til de små (minuskler).

Mal-kode

Er en kode der skal være på visse produkttyper fx trykfarve og afvaskere. Koden består af to tal, der beskriver henholdsvis risikoen ved indånding og ved fysisk kontakt. Lave tal betyder lav risiko. Skalaen går mellem 00 og 5 henholdsvis 0 og 6. For almindeligt vand ville koden fx være 00-0. Koden beskriver endvidere hvilke forholdsregler man skal tage ved de forskellige niveauer.

Manuel retouche

Billedretouchering med hånden.

Mark-up

Markering af satskommandoer på manuskriptet.

Maske

Den "skabelon", der anvendes ved maskning.

Maskinfinish

(M/F) Behandling af overfladen af papir (f. eks. avispapir), på papirmaskinen.

Maskning

Afskærmning af visse billedpartier i forbindelse med fremstilling af farve-separationer.

Mastering

Teknisk udtryk for den proces der foregår, når data forberedes til lagring på masseproducerede CD-ere. For CD-R skiver betegner det den proces der foregår, når CD-R skiven brændes.

Matchprint

Filmbaseret prøvetryksystem fra 3M. Digital Matchprint kan udskrive prøvetryk direkte fra computeren.

Matrixprinter

Relativ langsom skriveenhed, hvor tegnene formes på papiret ved hjælp af nåle.

Megabyte

Størrelsen af en centralenheds hukommelse. En megabyte = 1,024 k á 1,024 bytes = godt en million bytes.

Mellemtoner

De dele af et billedmateriale, der har en rastertæthed omkring 50% (fra ca. 30% til ca. 70%) (jvf. high key & low key).

Menu

En liste over valgmuligheder. Bruges i programmer til styresystemerne (og i disse) Macintosh, Windows, NeXT, SunOS m.fl.

Metadata

Data der beskriver en anden større mængde data. Findes ofte i forbindelse med større systemer der skal genfinde elektroniske dokumenter. Metadata indeholder ofte informationer som filstørrelse, dato, forfatter, placering, resumé; mv..

Metameriske farver

Farver, der skifter nuance ved belysning med forskellige lyskilder, f eks. i dagslys og i glødelampelys.

Microchamber

Særlig type papir/karton med molekylesi bestående af Zeolitter mv. Velegnet til beskyttelse mod aggressive gasarter.

Microfilm

Film beregnet til arkiveringsformål.

Mikrofiche

Anvendes til sikkerhedskopiering. Filmstykke på normalt 15x10,5 cm. En film kan indeholde op til 207 ned-fotograferede A4 ark.

Minuskler

Et alfabets små bogstaver i modsætning til de store (majuskler).

Mirror

Mirror server eller mirror site. Når filservere eller webservere bliver overbelastet på grund af popularitet, laver man ofte en mirrorserver, dvs. en server, som har præcist det samme indhold af filer eller websider som den oprindelige server. Ofte er mirror serverne fordelt på forskellige kontinenter, for at alle kan få hurtig adgang til indholdet.

Mixed Mode

CD der indeholder både dataspor (spor 1) og audio spor (spor 2->99).

Mode 1

Suffix til f.eks. den Gule Bog. Betyder, at formatet arbejder med tre lag fejlkorrigering, nemlig CIRC og EDC/ECC.

Mode 2

CD-ROM data format med to lag fejlkorrigering, på samme måde som CD-DA, nemlig kun CIRC. Anvendes primært til CD-ROM/XA der indeholder lyd og/eller billeder..

Modem

(MOdulation-DEModulation). Udrustning, som forandrer digitalsignaler til tonesignaler (analog) og vice versa.

Moderator

Redaktør, som sorterer indlæg til en nyhedsgruppe. Ingen af dk-grupperne har en moderator.

Modulationshastighed

Hastigheden, hvormed et modem omformer de signaler, der sendes eller modtages på et datatransmissionskredsløb. Hastigheden for et modem måles i "Baud", der svarer til bits pr. sekund.

Moiré

Uroligt trykbillede, f.eks. forårsaget af unøjagtige eller ukorrekte rastervinkler i de trykplader, der anvendes for de forskellige grundfarver. (Se interferens).

Monitor

Skærmdelen i en VDT. (Video Display Terminal).

Montage

Opklæbning af feks. film og fotosats til den færdige avisside.

Mount

Betyder installering af en CD i et CD-drev hvorefter den identificeres og data kan læses fra den..

Multimedia

Computersystemer, som integrerer lyd, video og data.

Multiplexer

Enhed til dataoverførsel, som muliggør at flere datastrømme kan dele en fælles datalinie.

Multiplexing

Uddelegering af cpu-tid til flere enheder af samme type, uden at de enkelte enheder bemærker de andres tilstedeværelse.

Multisession

Gør det muligt at lagre data på en CD i flere omgange. For hver session opdateres den tilhørende Lead-in med TOC og adresse til evt. næste session. En variant - Multi volume - skriver data som om de enkelte områder er helt separate CD'ere.

Multitasking

En computer, der kan udføre flere uafhængige, opgaver samtidig, anvender multitasking.

NNTP

Network News Transfer Protocol. Den protokol som muliggør transporten af nyhedsgrupper via Internettet.

Nameserve

En computer som kører DNS. Din Internetudbyder har en nameserver, som tager oversætter alle adresser på computere til et tal.

Negativ raster

Beregnet til fremstilling af rasternegativer fra en positiv original.

Negativ skrift

Hvid skrift på sort baggrund.

Net lag

Et forsinket eller langsomt signal, især når man bruger telefonprogrammer eller chat-programmer, hvor en sådan forsinkelse kan genere kommunikationen.

Netikette

En sammentrækning af net og etikette. - altså de sociale færdselsregler på Internet. Der findes mange nedskrevne netiketter på Internet - her resumeres blot de vigtigste elementer.

At kommunikere via Internet giver en fornemmelse af stor afstand, hvilket kan friste til, at man udtrykker sig mere kategorisk og mindre høfligt, end man ellers ville. Det opnår man intet ved. Den vigtigste regel er derfor: Skriv ikke andet eller anderledes, end du ville have gjort i en samtale eller et almindeligt brev. Det forhold, at indlæggene skal kunne sendes som mail, begrænser udtryksmulighederne. Dog har man udviklet en standard til at angive understregning, fed skrift og RÅBERI. Man kan angive ironi ;-), glæde :-). utilfredshed :-( osv. ved hjælp af smilies.

Netmaske

Anvendes af opkaldsprogrammet ved tildeling af en IP-adresse. Skal i Danmark normalt sættes til 255.255.255.0.

Netværk

System, hvor de ydre enheder er sluttet på samme hovedlinie.

Neutral grå

Gråtone, der synsmæssigt kun indeholder en blanding af sort og hvidt og som ikke er tonet i en eller anden retning (feks. gullig eller blålig).

Newbie

Nybegynder på Internet. Udtrykket anvendes som regel venligt. Ses også anvendt om afsenderen selv, når denne tror sig på vej til at stille et dumt spørgsmål. Der findes i øvrigt ikke dumme spørgsmål, men en del dumme svar !

News eller Usenet

Internet-tjeneste med konferencer og diskussionsgrupper.

Newsfeed

Den enkelte Internet-udbyder (eller en gruppe af disse) har en news-server, som indeholder alle indlæg fra diverse nyhedsgrupper. Når man poster et indlæg, bliver dette i første omgang lagret på éns egen news-server, og herefter videresendt til andre. Denne proces kaldes newsfeed. Ad hvilke veje, samt kvaliteten af disse (hurtighed samt fuldstændighed) varierer udbyderne imellem.

Newsgroup

Den engelske betegnelse på en nyhedsgruppe.

Newsreader

En program som bruges til at læse og skrive artikler i nyhedsgrupperne på USENET.

Newsserver

En computer, der håndterer offentlig post i newsgroups. I brugernes newsprogram (eksempelvis Newsreader eller Netscape) skal newsserverens IP-adresse eller navn angives (eksempelvis news.centrum.dk).

Nyhedsgrupper

Diskussionsområder, hvor Internetbrugerne kan diskutere, kommentere eller stille spørgsmål. Hver enkelt nyhedsgruppe er helliget et afgrænset emne.

OCR (A)

Amerikansk standardskriftsnit til optisk læsning.

OEM

Originally Equipped Manufacturer. Både hard- og software der sælges under et andet navn end det egentlige. F.eks. er mange CD-drev fremstillet af Philips, men sælges under andre firmanavne.

OPC

Optimum Power Calibration. Sørger for kalibrering af laser til disk. Foretages altid før brænding af en CD-R. Running OPC er en forbedring af samme, idet der kontinuerligt under hele brændingsprocessen, sørges for et ordentligt forhold mellem de enkelte pit-længder. Ikke alle CD-R brændere har Running OPC/Dynamic OPC.

OPI

Open Prepress Interface. En udvidelse af Encapsulated PostScript, udviklet af Aldus, til udveksling af farveside-information. OPI fungerer som en form for elektronisk kuvert, der beskriver det navn, den placering, drejningsvinkel og andre elementkarakteristika (der ligger skjult i PostScript), der danner selve filen.

OS/2

Operation System 2. Et nyt operativsystem til pc'er. OS/2 er lanceret af IBM, som afløser for DOS. OS/2 er et multitasking operativsystem, der i højere grad udnytter mulighederne i kraftige pc'er.

OSTA

Optical Storage Technology Association. EN kommerciel organisation der har til formål at udbrede kendskabet og anvendelse af optiske lagringsmedier.

Objekt

1. i HTML En ekstern fil, som indsættes som et felt på en webside, fx et billede, en applet, en plug-in. 2. indenfor programmering En samling af funktioner og data; et element, som har egenskaber og funktioner; et programmodul, der kan kommunikere med andre programmoduler.

Objektorienteret

Indenfor programmering. Baseret på objekter.

Oblique

Se "Slanting". OCR Optisk læsning.

Offsetplade

Trykplade af metal, påført en lysfølsom hinde, hvorpå de trykkende elementer kopieres.

Ombrydning

Placering af tekst og billeder i en trykform.

On-line

En terminal, der har direkte forbindelse med en datamat, fungerer on-line.

On-the-Fly

At skrive on-the-fly, betyder at man kan skrive data

Opacitet

Uigennemtrængelighed for lys. Angives i % og anvendes blandt andet som udtryk for papirs gennemskinnelighed.

Operativsystem

Software, der gør det muligt for brugeren at kommunikere med datamaten. Mellemled mellem maskine og brugerprogrammer. Kaldes også styresystem.

Opløsning

Engelsk: Resolution. Bestemmes af størrelsen på billedets mindste element, pixel eller dot. DPI, LPI, PPI..

Optisk disk

Ny type lagringsmedie, der udmærker sig ved enorm lagerkapacitet, der måles i gigabytes. Af ulemper kan nævnes, at indlæste data ikke kan slettes.

Optisk læsning

Maskinel indlæsning af tekst til feks. fotosats.

Original Grundmateriale

(f.eks. diapositiv) til fremstilling af reproduktion. I trykkeriet er originalen det farveforlæg, hvorefter farveføring m.v. skal indstilles.

Overfals

Overfals er en forskydning i falsen, der gør, at indstiksmaskinen kan åbne den sammenfoldede avis det rigtige sted og lægge indstikket i. Ses oftest i forbindelse med indstik i broadsheet aviser.

Overføringshastighed

(Transfer Rate). Angives normalt i kilobytes pr. sek. (KB/s). En standard CD-ROM, har en overføringshastighed på 150 KB/s. (mode 1) Den hastighed hvormed data overføres fra en CD til computeren. 150KB/s modsvarer den samme hastighed hvormed en CD-DA afspilles. En overføringshastighed på 150 KB/s beskrives også som 1X hastighed. CD-ROM drev kan have overføringshastigheder på op til 40X (6 MB/sek.). Overføringshastigheden på en CD er ikke nødvendigvis den samme i start og slutningen af en CD.

PAP

Password Authentication Protocol. Et sikkerhedssystem, der træder i kraft, når en bruger kobler sig på en Internetudbyder.

PCA

(Power Calibration Area). Et område i starten (inderkanten) af CD-R skiven, hvor laseren bliver kalibreret i forhold til den aktuelle disk. Processen kaldes OPC.

PDF

Portable Document file. Særligt hypertekst-filformat udviklet af Adobe. Der kræves programmet Adobe Acrobat for at kunne læse formatet (gratis).

PGP

Pretty Good Privacy. Et program som krypterer information der skal sendes over nettet. Bruges hvis man er nervøs for at uvedkommende skal få fat i de pågældende informationer. I visse lande er det forbudt at bruge kryptering på Internettet (dog ikke i Danmark).

PMA

(Program Memory Area) findes på CD-R skiver. Indeholder en "midlertidig" information om start og slutpunkter på den aktuelle session , inden den afsluttes. Når en session afsluttes skrives de samme informationer over i TOC'en.

POP

Point Of Presence. Engelsk for opkoblingspunkt, dvs. et telefonnummer som man kan ringe til for at forbinde sig med Internetudbyderen. Selvom Internetudbyderne geografisk befinder sig ét sted, har de ofte adskillige opkoblingspunkter rundt omkring i landet, for derved at minimere kundernes omkostninger ved opkaldet.

PPP

Point-to-Point Protocol. Populært sagt: Internet over en telefonledning. Du skal have enten SLIP, PPP eller en direkte Internet-forbindelse, for at kunne bruge Netscape eller en anden grafisk webbrowser.

Pagina

Sidetallet i en tryksag (f.eks. en avis).

Panorama plade

En panorama plade er en trykplade som benyttes i avisproduktion og hvorpå, der kan sidde et opslag, altså to broadsheet sider ved siden af hinanden.

Pantone

Farvesystem, der omfatter farvevifter, farveprøver på kartonprøver, layout-materialer og trykfarver. Pantonefarver angives med en talkode og benyttes ofte til virksomhedslogo'er m.v. (Forkort. PMS = Pantone Matching System). Se også CMYK.

Paralleltransmission

Transmissionsform, hvor hvert tegnsignals elementer overføres samtidig. Paralleltransmission kræver lige så mange transmissionskanaler, som der er elementer i tegnsignalet.

Pasning

Den grad, hvormed de enkelte trykplader i firefarvetrykning, eller de fire film fra reproduktioner, passer sammen m.h.t. placering over hinanden.

Passwords

Kodeord, som skal anvendes for at få adgang til betjening af datamaten.

Paste-up

Opklæbning af satselementer.

Perifert udstyr

Ved edb-maskiner dækker udtrykket alle enheder tilkoblet centralenheden.

Photo CD

Teknik, som er udviklet af Kodak og Philips. Gør det muligt at overføre (digitalisere) "almindelige" farvebilleder til en CD-ROM plade, som kan tilsluttes et tv eller en computer.

Pi-mat font

Skrift (font), der indeholder specialsymboler, som ikke indgår i det normale skriftsortiment.

Pica

De engelsktalende landes "cicero".mål. Er ca. 7% mindre end cicero. Se "Cicero".

Ping

En kommando der bruges til at tjekke om en host kører som den skal.

Pixel/Pieture elements

Enhed for opdeling af tekst og billeder i små enheder, der kan være sorte eller hvide felter, der kan lagres digitalt.

Platform

Kombination af hardware og operativsystem.

Platformsuafhængig

Software eller platformsuafhængige data kan forstås af computere på tværs af forskellige hardware- og operativsystemer.

Plug-in

Et program der som en slags byggeklods bygges sammen med et andet program, og derved tilfører dette program nye funktioner. Der findes massevis af plug-ins til webbrowseren Netscape. Disse plug-ins sætter Netscape i stand til at vise film, særlige tekst-formater, tre-dimensionelle verdenener og meget andet direkte i programmet.

Pop-up menu

Menu, der kan hentes frem på skærmen, mens teksten stadig er på samme. Pop-up menuen dækker dele af teksten, men kan fjernes efter brug.

Positiv raster

Til fremstilling af rasterpositiver fra en negativ original.

PostScript

Adobes meget udbredte sidebeskrivelsessprog, der beskriver enkelte digitale elementers placering Er uafhængig af indskrivningsenhedens opløsning.

Postfals

Postfalsen har sit navn efter postvæsenet. For at en broadsheet avis skal kunne omdeles med posten, skal den være falset til en størrelse på ca. A4. For en broadsheet avis betyder det, at avisen skal falses to gange; først til halv størrelse og derefter til kvart størrelse. Af samme grund kaldes en postfals også en kvartfals.

Pre-Gap

Et mellemrum, der adskiller sporene fra hinanden, før den egentlige data for sporet kommer. Når spor følger efter et andet adskilles disse med et pre-gap på 150 blokke (2 sek.). Hvis det efterfølgende spor er af en anden type (lyd, data, video) er pre-gap'et normalt 225 blokke (3 sek). For efterfølgende audiospor er pre-gap ikke nødvendigt.

Pregroove

En forstøbt rille i polycarbonaten på en CD-R skive, der skal holde på farvestof (dye).

Premastering

Forberedelse af data der skal lagres på en compact disc. Det indbefatter opbrydning af data i blokke og lagre disse blokke med den dertil hørende header(adresse) og fejlkorrigerings data. I tilfælde med brænding af CD-R skiver bliver mastering og pre-mastering gjort samtidigt.

Printer

Maskine til udskrivning af data. Der findes flere typer: Kædematrix, laser- og Jet-Ink. De to hovedtyper til kontorbrug er matrixprinteren og laserprinteren.

Processfarver

Trykfarver anvendt til firefarvetryk. Normale trykfarver, hvis kulør er i overensstemmelse med en standard (f.eks. Europaskala).

Processtyring

Edb-maskinen styrer en fabrikationsproces.

Programmel

Programmer og systemer, som er knyttet til datamaskinen for at muliggøre og lette brugen af den.

Protokol

Regelsæt, der styrer en dataoverførsel og gennem sine regler sikrer en korrekt overførsel.

Protokolkonverter

Enhed, som oversætter datastrømme fra et format til et andet.

Proxy-server

Computer hos Internet-leverandøren, som gemmer ofte besøgte Internet-sider. Systemet har den store fordel, at man som bruger ikke skal over eksempelvis Atlanten for at hente sine data; man henter dem blot på den lokale server. Svarer langt hen af vejen til det, der hedder cache på din lokale pc. Ulempen er, at avancerede Internetsider ikke virker rigtigt, når man bruger proxy-server i traditionel forstand.

Prøvetryk

Tryk anvendt f.eks. til godkendelse af tekst og billeder, incl. de opnåede farver i firefarvetryk. Fremstilles normalt på mindre prøvetrykspresser og lignende.

Punkt

Målenhed i det typografiske målsystem. 1 punkt er en tolvtedel af cicero og svarer til 0,375 mm. Punkt forkortes til pkt. eller p., men kan også blot angives med en prik, således 8 ⋅.

Punktbredning

Den forøgelse af et punkts stårrelse, der sker under trykningen i forhold til punktets størrelse på reprofilmen. Punktbredningen skyldes en lang række tryktekniske forhold.

Punktstørrelse

Størrelsen af et rasterpunkt. Opgives i % af det areal, der afgrænses af linierne i et raster, dvs. i % af fuld dækning (fuldtoneflade).

RAID

Redundant Array of Inexpensive Disks. Specielle flytbare harddiske, der er velegnede til arkivering af store datamængder der løbende anvendes. RAID-diske placerer automatisk data flere steder på disken. Dette forbedrer datasikkerheden.

RAM

Hukommelse, hvor man kan læse og skrive et vilkårligt sted i memoryen.

RGB

Red, Green, Blue - er grundfarverne i additiv farveblanding og dermed den model, der bruges til at danne farver på katodestrålerør (computerskærme, farvefjernsyn, farvekameraer og det meste computerstyrede farveudstyr).

RIP

Enhed (ofte selvstændig), der bearbejder tekst og billeddata, således at disse kan benyttes til eksponering i en laserfotosætter eller laserprinter.

RISC

(Reduced Instruction Set Computer). CPU baseret på et stort antal registre og under 100 instruktionssæt. En ny og hurtig arkitektur for udnyttelse af CPU'er. Se også "CISC".

ROM

(Read Only Memory). Lagerenhed, hvori information er indlagt.

Ramme

(frame). Enhedsinddeling af data på CD. En ramme indeholder 24 bytes data. En ramme er repræsenteret med 588 bit, der også indeholder fejlkorrigering mm.

Random Access

RA, direkte adgang. Om et lagringsmedie, hvor tilgangsti den er uafhængig af datas fysiske placering på lageret. Disketter, hard-diske og CD'ere har Random access..

Range

Skriftområde, hvor en skrift kan forstørres/formindskes. Eks.: Range 1: 6-11,9 punkt - Range 2: 12-23,9 punkt - Range 3: 24-47,9 punkt - Range 4: 48-96 punkt.

Rasternøgle

Strip, hvorved man ved hjælp af interferensmønster kan identificere rasterfinheden i et tryk. En sådan asternøgle/rastermåler er placeret i bogens bind.

Rasterpunkt

Se "Punkt".

Rastervinkel

Den vinkel, hvori rasterlinierne er gengivet i de fire trykplader i firefarvetryk (gul, magenta, cyan og sort), og forskudt i forhold til hinanden.

Read Only Memory (ROM, RO)

Data der ligger fast på lagringsmediet. Der kan ikke rettes eller ændres. Oftest masseproduceret,

Real Time

En betegnelse for hurtig transmission og behandling af hændelsesorienterede data og transaktioner, mens de opstår - i modsætning til lagring og videresendelse eller behandling af grupper af data.

Recorder

Fotosætter, der ved hjælp af en RIP er i stand til at sætte halvtonebilleder og tekst.

Reed-Solomon Code

Fejlfinding og fejlkorrigerings kode, der har to lag af fejlkorrigering og derfor er særdeles effektiv til at finde fejl på bl.a. overførsel af data fra CD skiver..

Refleks density

Density (se dette) målt ved tilbagekastning af lys (reflektion). Anvendes ved trykning (i modsætning til transmissions-density, der anvendes for gennemsigtige film i reproteknikken).

Register

Se Pasning.

Registermærker

Krydslinier på film og trykplade, der anvendes til at bringe trykkene i firefarvetryk til at passe sammen (bringe i register).

Relativ URL

En adresse, som fortolkes i forhold til adressen på dokumentet, hvori den optræder.

Relativ luftfugtighed

Den mængde vanddamp, luften indeholder i forhold til den mængde vanddamp, den kan indeholde ved den givne temperatur. Angives i %.

Rendering Intent

Uddrag fra bogen "Internationalt standardiseret grafisk produktion - ISO 12647" side 105.

Når der skal konverteres fra et farverum til et andet – fra en gamut til en anden – så er det en vigtig del af farvestyringspolitikken at tage stilling til, hvordan farverne fra kildefarverummet skal gengives i destinationsfarverummet. Altså fra input-gamut til output-gamut. Fx i forbindelse med en konvertering fra RGB til CMYK.

I de fleste tilfælde indeholder kildefarverummet flere farver end destinationsfarverummet, hvilket rejser spørgsmålet: hvad skal der så ske med de farver fra kildefarverummet, som ikke kan gengives i destinationsfarverummet? Skal omtalte farver klippes bort, eller skal de ændres ved hjælp af en komprimering, således at de tilnærmelsesvis kan gengives i destinationsfarverummet? Der findes fire forskellige muligheder – fire forskellige »gengivelses-intentioner« (på engelsk: Rendering Intents):

• Perceptuel: (»pleasing«) anvendes fx til fotografier. Her er ingen garanti for, at resultatet ligner originalen. Men forholdet imellem de enkelte farver bibeholdes, hvilket giver det »bedst-udseende« resultat. Farvebalance. Her bringes farver uden for outputgamut ind i output-gamut.

• Relativ kolorimetrisk: (højst mulig nøjagtighed i reproduktionen). Fx til logoer og fotos. Her tages højde for destinations-papirhvid. Hvidpunkt er ikke absolut hvid (L 100). Bruges fx til fotos, hvor der ønskes størst mulig lighed med originalen. Farver, som ligger inden for både gamut 1 og 2, reproduceres uændret, mens de farver som ligger uden for output-gamuten, tvinges ind i denne gamut.

• Absolut kolorimetrisk: (højst mulig nøjagtighed i reproduktionen). Fx til logoer. Hvis originalen havde et gulligt hvidpunkt, vil dette forsøges genskabt, ved fx at trykke gul i højlysområderne.

• Saturation: (gør resultatet mest muligt farvemættet) anvendes fx til grafer og diagrammer, da farverne ikke nødvendigvis skal have nøjagtig samme kolorimetriske værdier som originalen, men derimod mest tydelige farver. Hvis et billede indeholder mange farver, som ligger uden for destinationsgamuten, så vil perceptuel være et godt valg, mens relativ kolorimetrisk vil være det typiske valg, hvis der ikke er mange farver uden for gamut.

Replace string

Defineret tekststreng, der skal indsættes. Se "Search string".

Reprokopi

Kopi af de fremstillede reprofilm, der anvendes som mellemtrin ved papirmontage.

Responstid

Den tid, det tager for et system at reagere eller svare på inddata.

Rivstyrke

Udtryk for en papirbanes styrke på tværs af papirbanen.

Rock Ridge

Udvidelse af ISO 9660 til UNIX-maskiner. Understøttes også af Macintosh maskiner. Både HFS og Rock Ridge kan læses af andre maskiner, men de lange filnavne vises ikke.

Roman

Ordinær/mager skriftversion, f.eks. Clarendon roman.

Romeo

Speciel funktion i visse softwareprogrammer til CD-R recordere, der tillader filnavne med op til 128 tegn. Det er ikke en del af Joliet Standarden. Romeo kan kun læses af Windows 95 og NT 3.51 systemer. Romeo kan også læses på Macintosh såfremt navnene ikke er længere end 31 tegn. Romeo er et lidet kompatibelt format.

Romertal

Talsystem baseret på bogstaver: I = 1, V = 5, X 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1.000.

Rosette-stenen

Benævnelse for en sten, der blev fundet i 1799 i byen Rosette. Dette fragment af en længere tekst, var skrevet på; fire forskellige sprog: græsk, ægyptisk, demotisk og med hieroglyffer. Denne sten gjorde det muligt at oversætte de ellers uforståelige hieroglyffer.

Rosetter

Rosetter er det punktmønster, der opstår i 4 farvetryk med korrekt pasning.

Router

En router er en slags bro mellem flere forskellige systemer. Det vil sige, at man fx kan bruge en router til at skabe kontakt mellem Internet og andre computernetværk. En Router formidler altså data fra et system til et andet, så de forskellige systemer kan skabe et fælles net..

Rød

I trykteknik den farve, der fremkommer ved sammentryk af lige dele gul og magenta. Primær kulør i det additive farveblandingssystem.

SCSI

Small Computer System Interface (udtales "scuzzy"). Et interface til computeren der gør det muligt at tilkoble op til 8 eksterne(interne) enheder. Disse enheder kan være CD-drev, CD-brænder, harddiske, scannere etc..

SDSL

(Symmetrical Digital Subscriber Line). En ny teknologi for kommunikation over det allerede eksisterende Telenet. SDSL er i modsætning til ADSL beregnet til et trafikmønster, som genererer symmetrisk trafik; dvs. lige meget trafik fra server til klient, som trafik fra klient til server. Se også: ADSL.

SGML

Standard Generalized Markup Language. En international Standard organisation hvis format blev vedtaget i 1986. Specifikationerne for SGML fylder ca. 300 sider.

SLIP Serial Line Internet Prot

Populært sagt: Internet over en telefonledning. Du skal have enten SLIP, PPP eller en dedikeret Internet-forbindelse, for at kunne bruge Netscape eller en anden grafisk webbrowser.

SMTP

(Simple Mail Transfer Protocol). En standard for e-mail overførsel.

Scrolling

Rulning af teksten frem/tilbage på skærmen.

Searchengine

Søgemaskine. For nemmere at kunne finde adresser på Internet, er der flere steder etableret servere, som gør det muligt at søge efter bestemte emner, ord eller udtryk. Derefter kan man følge links til de steder på Internet, der har de informationer, man søger. .

Sekundærfarver

Blandinger af grundfarverne parvis: Gul + magenta = rød. - Gul + cyan = grøn. Magenta + cyan = blå (violet).

Semibold

Halvfed skriftversion, f.eks. Clarendon semibold.

Seriel linie

En datatransmissionslinie, hvor de enkelte bits i tegn transmitteres sekventielt efter hinanden - fx en almindelig modemlinie. I modsætning til en parallel linie. På en almindelig pc er COM1, COM2 osv. serielle porte. Modsætningen er de parallelle porte LPT1, LPT2 osv. - ofte kaldet printerporte.

Serietransmission

Transmissionsform, hvor hvert tegnsignals elementer overføres efter hinanden på een transmissionskanal.

Server

En oftest ubemandet computer på et net, der tilbyder ressourcer til andre computere på nettet. Eksempelvis lager- og printerfaciliteter.

Session

Defineret i Den Orange Bog. Et segment af datapå en CD, der indeholder et eller flere spor. En session startes med et Lead-in område, og afsluttes med et Lead-out område.

Set-off

Afsmitning af trykfarve ved kontakt mellem et tryk og en anden overflade, uden gnidning (feks. fra et tryk til det ovenpå liggende tryk). Også: Afsætning af trykfarve fra første tryk (skøntrykket) til feks. dækkelet på modtrykcylinderen ved 2. tryk (videretryk).

Shareware

Software som må kopieres og distribueres frit (f.eks. via Internettet), men som man skal betale for, hvis man ønsker at bruge det ud over en prøveperiode.

Site

Et "sted" på nettet - dvs. egentlig en server. Udtrykkes bruges dog ikke så meget om selve serveren, men mere løst om en samling af websider på den pågældende server.

Skalatryk

Separate tryk af hver af de fire farveseparationer i firefarvetryk.

Skanner

1. Apparatur, der kan omsætte streger og halvtonebilleder til raster og eventuelt samtidig udskille motivet i de nødvendige farvefilm. 2. Apparatur, der kan indskanne logo- og billedmateriale for bearbejdning i DTP-anlæg.

Skeletsort

Tynde, sorte linier, der indkopieres for at markere eller indramme enkelte partier i et billede.

Skriftbillede

Skrifttype eller skriftsnit.

Skriftgrad

Den enkelte skriftstørrelse (størrelsestrin) i den trinvis opbyggede skala af gængse skriftstørrelser.

Skriftsnit

Udtryk, der henfører til de forskellige udformninger af skrifterne.

Skydning

Typografisk fagudtryk for afstanden mellem linierne. Ekstra skydning angiver, at linieafstanden er forøget ud over den skydning, der i øvrigt er anvendt i satsen. Ekstra skydning anvendes ved overskrifter, og hvor teksten skal deles op.

Skyggeparti

Den del af et billede, der hovedsageligt omfatter mørke toner.

Skøntryk

Den først trykte side af papiret (se også videretryk).

Slanting

4. generationsfotosætterens evne til at sætte elektronisk kursiv.

Smilies

En måde at vise "kropssprog", når man kommunikerer elektronisk. Smileys er nemme at bruge, da de simpelthen bliver lavet ved hjælp af bogstaver og tegn. For at kunne se Smilies ordentligt skal man lægge hovedet på skrå mod venstre side. Så skulle smilies meget gerne ligne små sjove ansigter. Her er nogle eksempler: :-) Glad :- D Henrykt :-( Sur :-| Ligeglad ;-) Glimt i øjet 8-) Briller :-P Sulten

Smøring

Afsætning af trykfarve på uønskede steder på trykpressen. (Se afsmitning).

Snailmail

De gode gammeldags breve som kommer med postbudet!

Soft Typesætter

Grafisk skærm, der giver et sandt billede af den indtastede tekst, herunder også de rigtige skrifter.

Soft return

Returkode sat af skærmen, når sidste ord ikke kan indgå i en skærmlinie, og ordet derefter flyttes til følgende skærmlinie.

Software

Den programmæssige del af et edb-anlæg.

Spam, spamming

En ikke særlig velset handling der består i at sende det samme indlæg til mange forskellige nyhedsgrupper uden at skele til hvad de egentlig er beregnet til.

Spatiering

Ændring af afstanden (udvidelse) mellem ord og typer ved hjælp af ekstra luft (kommer af spatium/spatier, som blev brugt i blysatsens dage).

Spektrum

Rækkefølgen af farver fra violet over blå, grøn, gul og orange til rødt (svarende til en regnbue).

Spor

(Track). En session kan bestå af et til flere spor der starter med et pre-gab og afsluttes med et post-gab. F.eks. kan en CD i mixed mode indeholde et dataspor og flere lydspor..

Spread-sheet

Elektronisk regneark, bruges f. eks. til budgettering.

Sprøjtestøbning

En meget udbredt metode til fremstilling af genstande af plastic. Støbeformen kaldes for en stamper og i denne form sprøjtes plastikken ind gennem et lille hul i formen. Ved sprøjtestøbning af CD skiver, kan der fremstilles mellem 5-10 stk. per minut.

Staffagefarve

Enkeltfarve, der indtrykkes til f. eks. indramning eller fremhævelse af en tekst.

Stamper

Støbeform til CD`ere fremstillet ved elektrolyse. Oftest i aluminium..

Stand alone

Selvstændigt arbejdende enhed, der ikke er afhængig af en anden enhed som styreenhed.

Standardbelysning

Belysning med en veldefineret farvetemperatur (se denne). Anvendes ved sammenligning og vurdering af farver i reproteknik og i trykkeri.

Statisk elektricitet

Elektricitet, der opstår ved gnidning, f. eks. ved papirbanens passage over valserne.

Stjerneforbindelse

System, hvor alle ydre enheder er koblet direkte til anlæggets cpu.

Stokatisk raster

Se frekvensmoduleret raster.

Streg

Billedoriginal i streger i modsætning til halvtoneoriginal (raster).

Stregeksponering

Eksponeringsteknik anvendt ved fremstilling af film fra stregoriginaler.

Stregkode

For bestemte CD-R skiv er findes der inderst på; disken, ved centerhullet, en unik stregkode. Visse CD-R Recordere kan læse denne stregkode digitalt. Enkelte softwareprogrammer til brænding af CD-R skiver, kan overføre denne stregkode til diskens informations dialogboks..

Stregoriginal

Se "Streg".

Style sheets

En mekanisme, som giver muligheden for at tilføje avancerede typografi- og layoutbeskrivelser til HTML. Begrebet kendes også fra teksbehandlere for at angive et layout - et bestemt sammenhængende sæt af margin, skrifttyper, mellemrum, rammer og meget mere.

Støvning

Fra papir: Løse papirfibre m.v., der slynges ud i luften under papirbanens passage gennem trykpressen. - Fra trykfarver: Små trykfarvepartikler, der slynges ud i luften under trykfarvernes udvalsning på valserne.

Subcode

Information (tid, tekst, grafik eller MIDI) som lægges sammen med lyden på en CD og læ;gges på 8 kanaler (PQRSTUVX). P og Q indeholder tidsinformationen som vises i displayet på en normal CD-afspiller i stereoanlægget..

Subtraktive primærfarver

Se grundfarver: Gul, Magenta, Cyan.

Subtraktive sekundærfarver

Se "Sekundærfarver".

Superkalandreret

(S/C) Stærkt glittet papiroverflade (f. eks. ugebladspapir).

Supershift

Forkode (skærmtast), der giver adgang til karakter i niveau 3 og 4 på en tast, hvis denne kan give 4 forskellige karakterer. Benævnes også rækkeskift.

Sværtning

Se kontrast og density.

Synkron

Overføring af data mellem to udrustninger, hvor modtagende og sendende udrustning arbejder i takt.

Synkronsystem

Se "Transmissionssystem".

TB

Terabyte. 1 TB = 1.000 GB = 10.

TCP/IP Transmission Control P

Den standard som gør det hele muligt: Det grundlæggende "sprog" på Internettet.

TCP/IP-stack

Et program som skal ligge på computeren som et lag mellem klient-programmet (f.eks. en webbrowser) og selve Internettet. TCP/IP-stack’en ringer op til Internetudbyderen og tager sig af kommunikationen (som jo foregår via TCP/IP). I Windows 3.11 er der ikke indbygget nogen TCP/IP-stack, derfor må man selv installere en.

TIF, TIFF

(Tagged Image File Format) - En specifikation, der er udviklet af Aldus, men som er gjort offentligt tilgængelig. Metoden bruges til beskrivelse af farveforløb.

TOC

(Table of Contents). Placeret i Lead-in. Beskriver indholdet af data på CD-en..

Tabel

En ramme på en websiden, som kan bruges til opstillinger og layout.

Tablet

Tilbehør til grafisk skærm. Giver mulighed for redigering af teksten uden brug af tastaturet.

Tag

De markeringer eller koder, som er indbygget i teksten i et HTML-dokument.

Talsystemer

Det binære talsystem er baseret på to tal og benytter kun cifrene 0 og 1. Internt i edb-anlæg anvendes dette talsystem, da komponenterne kun opererer med strøm (1) eller ingen strøm (0). Det oktale talsystem har 8 som basis, således at mindste tal er 0 og største tal 7. Anvendelig, da 1 byte er lig 8 bit. Hexadecimale talsystem har 16 som basistal. Mindste tal er 0, og største tal er F, da der benyttes bogstaverne A, B, C, D, E og F til at angive mængden for 10,11,12,13,14 og 15.

Tegn

Lagret information, der repræsenterer et bogstav, tal, interpunktionstegn, operationsordre m.v.

Teksteditor

Et program, som bruges til at redigere ren ASCII eller ISO-8859-1 tekst, fx Notesblok i Windows eller Tekst & Lyd på Mac.

Telefax

Datatransmission af breve over telefonnettet. Modtageren får en kopi, der svarer til en kopi fra en kopimaskine.

Teletex

Internationalt system til data-kommunikation, der er ca. 40 gange hurtigere end telex. Teletex behøver ikke manuel betjening, når det sendes, idet Teletex kan tilsluttes et elektronisk tekstbehandlingsanlæg.

Telnet

En måde at koble på andre computere over Internet. Ved at koble på en anden computer med en telnet-forbindelse, får man mulighed for at kunne udføre programmer direkte fra den computer, man er koblet op til..

Terminal

Enhed, der er i stand til at sende og/eller modtage data.

Termostabilitet

Trykfarvens evne til ikke at ændre konsistens ved temperaturændringer.

Tertiære farver

Farveblandingerne der består af tre af grundfarverne gul, magenta og cyan.

Thin-space

(TH-space, slies). Det halve af EN-space. Ofte lig med bredden på punktum og komma.

Tints

Nyere betegnelse for tonplade.

Token Ring

Typebetegnelse for lokal netværk lanceret af IBM. Er blevet ISO standard. Arbejder med transmissionshastigheder på 4 eller 16 Mbit pr. sekund.

Toning

Svag afsætning af trykfarve på ikke trykkende steder (offset).

Track

se spor.

Transmissionsform

Se "Parallel- og Serietransmission".

Transmissionssystem

Ved et transmissionssystem for overføring af signaler i een retning forstås en sender, et transmissionskredsløb og en modtager. Såfremt sender og modtager er synkroniserede, hvilket betyder, at en følge af hændelser i systemets ene endeudstyr er tidsmæssigt bestemt af en følge af tilsvarende hændelser i systemets andet endeudstyr, betegnes systemet som et synkronsysten (synchronous system). Såfremt sender og modtager ikke er synkroniserede, betegnes systemet som et asynkronsystem (asynchronous system). Som eksempel på et asynkronsystem kan nævne start/stopsystemet, ligesom hvert tegnesignal efterfølges af et stopsignal.

Trykbarhed

Papirets evne til at modtage trykfarve og give et godt trykresultat.

Trykfarve

En trykfarve består af fire hovedingredienser: Farvestoffer, bindemidler, opløsningsmidler og forskellige tilsætningsstoffer. Farvestofferne er oftest organiske pigmenter, der findes i naturen eller de kan fremstilles syntetisk. Pigmenterne er typisk transparente og man kan derved opnå blandingseffekter ved overtrykning af farver. Offsetfarver er oliebaserede, og kan være vegetabilske eller mineralske. Vegetabilske farve er de mest udbredte, bl.a. af miljømæssige hensyn.

Trykindstilling

Justering af modtryk mellem trykcylinder og modtrykcylinder.

Trykværk

Enhed i en rotationspresse.

Tykkelse

Avispapirets tykkelse f.eks.
45 g/m2 = 71 µ

UART

(Universal Asynchronous Transmitter and Receiver) Når du bruger et modem til at kommunikere med, benytter din maskine en såkaldt UART (Universal Asynchronous Transmitter and Receiver) i forbindelse med kommunikationen. Har du et internt modem, er UART'en indbygget i modemet. Hvis du har et eksternt modem, benytter du den UART, der sidder på den kommunikationsport, du tilslutter dit modem. Der findes forskellige typer UART, og generelt kan de deles op i to grupper. Den ene gruppe (UART 8250 og UART 16450) har en buffer, som kun kan indeholde et enkelt tegn. Den anden gruppe (UART 16550) har en buffer, som kan indeholde 16 tegn. Hvis bufferen kun kan indeholde et tegn, betyder det, at hvis ikke din computer har læst det tegn, der ligger i bufferen, før der ankommer et nyt tegn via telefonlinien, overskrives det første tegn. Du har dermed mistet et tegn, og dit modem vil derfor lidt senere bede det afsendende modem om at gensende det mistede tegn (og sandsynligvis også alle efterfølgende tegn). Du vil opleve dette som om hastigheden falder eller som mærkelige fejl under kommunikationen.

UCE

(Unsolicited Commercial Email) Uønsket kommerciel post. Den, som afsender UCE, vil i grove tilfælde få lukket sin Internet-adgang iflg. centrum.dk´s kundevilkår.

UCR (Under Colour Removal)

Reproteknik, hvor andel af kulørt, der ligger under et sort overtryk fjernes i farve-separationen.

UDF

Universal Disc Format. Ratificeret i juni 1995 af OSTA (Optical Storage Technology Association). Vil være mere pladsbesparende ved skrivning i multisession og bedre til multisessionfunktioner. Derfor særlig velegnet til de kommende CD-RW diske. Er bagud kompatibel med ISO 9660 og vil sandsynligvis afløse denne standard med tiden.

UNIX

Styresystem udviklet af Bell Laboratories i USA. Betegnes som en af fremtidens standarder.

URL

(Universal Resource Locator).

En standard for addresering af resourcer på Internettet. Disse resourcer kan være websider, programfiler, postadresser eller meget andet. En URL beskriver den præcise adresse på resourcen, og hvilken protokol der skal bruges for at få adgang til resourcen. Eksempler er f.eks. www.jubii.dk og mailto:president@whitehouse.gov, som beskriver URL’en for henholdsvis en dansk webside og den amerikanske præsidents elektroniske postkasse.

Udvidelser

Små programmer, der kan blive sat ind i større programmer. Udvidelser vil normalt udvide det eksisterende programs funktioner. F.eks. anvender de fleste styreprogrammer en udvidelse der gør det muligt for styreprogrammet at læse fra et CD-drev..

Unbunt

Aufbau Se "Akromatisk farveopbygning".

Unit

(Spatium). En attendedel af EM-space. mindste udslutning med fast mål i det relative system.

Unzippe

Dekomprimere eller pakke en fil ud, som er blevet gjort mindre med et komprimeringsværktøj. På engelsk, Extract. Se også "komprimering".

Uploade

Det modsatte af downloade. Transportere en fil fra din egen computer og ud til en en computer på Internettet.

Usenet

En stor mængde af nyhedsgrupper, hvori brugerne via e-mail kan diskutere eller udveksle synspunkter om alle mulige forskellige emner.

VRML

Et nyt format for webdokumenter, som muligvis på længere sigt vil afløse den nuværende standard HTML. VRML står for Virtual Reality Modeling Language, og kan kort beskrives som HTML i tre dimensioner. Et VRML-dokument kan f.eks. forestille en gade med butikker som man kan bevæge sig ned ad. I butikkerne kan man måske se på varer, bestille og betale, hvorefter man får varen tilsendt med posten i virkeligheden.

Vandoptagelsesevne

En offsetfarves evne til at optage (emulgere) fugtevand fra trykpladen.

Varme farver

Kulører i området orange og rødt.

Vendestang

Stang i trykpressen, hvorom papirbanen kan vendes.

Vendestænger

Med vendestænger kan man vende papirets bane, ligesom man kan forskyde avisbaner, så de kan lægges i flere lag, inden avisen færdiggøres i falsen.

Veronica

Søgeværktøj til søgning efter oplysninger i Gopher-databaser..

ViX

(Visuelt index). Metode til vurdering af en tekstlæselighed ud fra et æstetisk synspunkt.

Videretryk

Tryk på bagsiden af et tidligere tryk (skøntryk).

Virtual

Dansk: virtuel. Et meget misbrugt ord der bliver brugt i betydninger lige fra kunstig over ikke-fysisk eller ikke virkelig til noget der foregår elektronisk/på nettet.

Viskositet

En af konsistensegenskaberne for bl.a. trykfarver. Jo højere viskositet, jo mere tyktflydende.

Volume

Betegnelse for en enkelt CD-ROM disk ifølge ISO 9660 standarden.

WAN

Wide Area Network. Et net, der kan sammenkoble computere med stor fysisk afstand. Ofte verdensomspændende. Hvis et antal LAN kobles sammen via teleselskabernes datanet, har man et WAN. Et WAN er i reglen ikke nær så hurtigt som et LAN.

WORM

Write Once, Read Many (WO). Ny data kan skrives på en WORM. Eksisterende data på en WORM kan ikke ændres eller slettes. WORM teknologien anvender laserteknologi, der på forskellig vis laver huller på en optisk disk. Standardstørrelser for WORM er 5,25" og 12".

WYSIWYG

(What You See Is What You Get). Det, du ser på skærmen, er magen til det, du får ud på papiret. Y-værdi (for papir)

Wav

Et særligt format for lydfiler. Filnavnet på WAV-filer ender altid på .wav

Webbrowser

Et program, som er nødvendigt for at læse og navigere imellem websiderne på World Wide Web. Kendte Webbrowsere er bl.a. Netscape Navigator og Microsoft Internet Explorer.

Webdokumenter

Se Websider.

Webmaster

En systemansvarlig for et websted..

Webserver

En computer som er tilsluttet Internettet, og som kører et program, der sætter andre Internetbrugere i stand til at hente websider på computeren.

Winchester disk

Pladelager af bestemt type, almindeligvis benyttet når mikrodatamater udstyres med lagerkapacitet på 5 mb og derover.

Windows

Windows er en overbygning til operativsystemet DOS. På en pc med Windows arbejder man med vinduer og ikoner på skærmen.

Winsock

Windows Socket. Navnet på TCP/IP-stack’en til Windows.

World Wide Web

En gigantisk mængde af websider, tekstfiler, billeder, film og lyd, som er forbundet med hinanden via links.

XML

eXtensible Markup Language. En forenklet udgave af SGML og måske afløser for HTML.

Y-værdi

(for papir) Se "Luminans".

bpi (bits per inch)

Bruges som beskrivelse af lagringstætheden på magnetiske bånd.
 

kb

1,024 Bytes.

kbps

1024 bits pr. sekund.

mT/s

Måleenhed for edb-skærmens udstråling. Diskussionen om strålingens skadelighed har bevirket, at organisationerne i Sverige har fået en grænseværdi på 20 mT/s.

pH

Målestok for et produkts (£eks. fugtevand) surhedsgrad. pH = 7,0 = neutral. pH gående fra 7-0: stigende surhed. pH gående fra 7-14: stigende basisk.

pit/ hul.

Betegner den fysisk størrelse af en fordybning i den masseproducerede CD. For CD-R skiver er en pit det der modsvarer et hul i en masseproduceret CD.

ppi

Pixels per Inch. En enhed for opløsning (resolution) Pixel er den mindst addresserbare punkt på skærmbilledet. Se også DPI.

xabyte

Betegnelse for 8 mm magnetiske bånd, der var udviklet til video, men er også; anvendt som back-up lagringsmedie, der kan lagre op til 2 GB.

Øje-mønster

Består at gruppe af ni sinuskurver, der fremstår på et oscilloskop, når data fra en CD læses.