ADPCM

(Adaptive Differental Pulse Code Modulation). Kompression, hovedsageligt anvendt til lyd.

ADSL

(AsymmetricalDigital Subscriber Line) En ny teknologi for kommunikation over det allerede eksisterende telenet. ADSL er meget egnet til brugere med et skævt trafikforbrug, altså masser af trafik fra server til client og begrænset trafik den modsatte vej. Dette trafikmønster er det typiske på WWW.

ARPA

(Advanced Research Projects Agency). Et projekt, som blev startet af USA's forsvar efter anden Verdenskrig. Projektet resulterede i opbygningen af ARPAnet, som senere udviklede sig til Internet.
 

ASCII

(American National Standard Code For Information Interchange).
 

ATIP

Absolute Time in Pregroove. Lyset der reflekteres fra rillen i en CD-R skive, bærer signaler der sikrer at laseren holder sig i det rette spor, med den rette hastighed og rette fokus. ATIP kan indeholde yderligere informationer om den anbefalede effekt ved brænding (Recommended Optimum Recording Power), Disc manufacturing Code mv.
 

Accestid

Den tid det tager at hente data frem i et edb-lager.

Adgangskode

For sikre din Internet adgang, dine e-mails m.v. er det nødvendigt at begrænse adgangen ved hjælp af adgangskode/password. F.eks hos Tele Danmark Internet er det kombinationen af kundenummer (brugernavn) og adgangskode/password, der identificerer dig.

Afskæringslængde (cut off)

Avislængdemål, fremkommer ved afhugning af papirbanen ved hver cylinderomdrejning.

Afslutte session / Close session

Når en session er afsluttet, bliver informationer om dens indhold skrevet ind i diskens Table of Contents (TOC), og en lead-in bliver derefter skrevet for at forberede disken for den følgende session, med mindre man vil lukke disken.
 

Afsmitning

Uønsket afsætning af trykfarve fra avistrykket til andre overflader (nabosider, dækkel, gummidug, tøj og hænder m.v.). Der skelnes mellem afsætning (set-off) og afgnidning (rub-off).
 

Agent

Et elektronisk program, der kan minde om kunstig intelligens på Internet. Agenter kan selvstændigt udføre en handling på baggrund af gentagede (typisk ensartede) handlinger fra brugerens side. En agent er ofte usynlig for brugeren.
 

Akromatisk farve-opbygning

Teknik anvendt ved reproduktion. I farveseparationer erstattes den andel af de enkelte farver (gul, magenta og cyan), der sammenlagt giver sort med tilsvarende punkt i den sorte film. Kaldes også ICR.
 

Alfanumerisk

Et tal, der behandles som et tegn i lighed med tegnene i alfabetet (modsat numerisk). Betegner også sorteringsrækkefølge med tal først, derefter store bogstaver og til sidst små bogstaver.
 

Alkoholisk fugtevand

Fugtevand tilsat alkohol (isopropanol), hvorved fugtevandets overfladespænding nedsættes og trykpladen lettere befugtes.
 

Alpha kanal

En 8-bit information som visse billedbehandlingsprogrammer anvender til at identificere dele af billedet hvor der skal anvendes filtre og special effekter.

Ampersand

Sammentrækning af bogstaverne e og t, der på græsk betyder "og". Benyttes til firmanavne, f.eks. Jensen & Nielsen.
 

Analog repræsentation

Repræsentation af en variabels værdi med en fysisk størrelse, feks. med tonesignaler eller et viserudslag. Se modem.
 

Anker

Et punkt i et HTML-dokument, markeret, så man kan lave en link til det.
 

Anti-alias

Et grafisk trick, der gør hakkede kanter glattere ved at bruge farvetoner.
 

Applet

Et program, der bliver afviklet gennem en browser.
 

Applikation

Betegnelse for den del af arbejdet med opbygningen af et system, der sikrer det praktisk anvendelse. Feks. tilpasning af skrifter til arbejdets art eller tilpasning af specielle programmer.
 

Arbejdslager

Maskinens interne hukommelse, hvor data, program og styresystem lagres.
 

Assembler

Internationalt maskinorienteret programmeringssprog.

Asterisk

Lille stjerneformet tegn, der benyttes som henvisning til f.eks. fodnote.
 

Asynkronsystem

(Asynchronous system). Se "Transmissionssystem".
 

Attachment

En fil (programmer, tekstdokumenter, grafik billeder eller musik), som bliver vedhæftet en e-mail. På den måde har man mulighed for at sende næsten alt vha. e-mail.
 

Attribut

En udvidelse i en tag.
 

Autotrace

Automatisk konvertering fra bitmap (indscannet) grafik til struktureret (vektor) grafik. Efter konverteringen kan grafikkens vektorer redigeres manuelt.
 

Avatar

En visuel repræsentation af en Internetbruger, f.eks. i form af en tegneseriefigur, en tredimensionel skikkelse, et foto af brugeren selv eller noget helt fjerde. Avatars bruges især i Chatprogrammer, hvor man ikke kan se de rigtige personer man taler med, men derimod deres avatars.
 

Avispapir

Papir med relativ lav gramvægt (f.eks. 45 g/m2 fremstillet hovedsageligt af træmasse, som er mekanisk slebet træ (ofte rødgran). Papiret er følsomt over for variationer af luftfugtighed, temperatur og dagslys.
 

Avisrotationsfarver

Beregnet til trykning på hurtiggående rulle - højtryk/offset - rotationsmaskiner uden speciel tørreanordning.Avisfarver tørrer hovedsageligt ved indsugning (penetration) i papiret. I avis-højtryksrotation, hvor der ikke findes en "fugtevandsbalance", kører man med meget lavviskose trykfarver (viscositet ca. 1 Pa.s. ved 25 gr. C hvorimod offset-farven skal have en viscositet på ca. 4 Pa.s. eller derover.
 

BLER Block Error Rate

Antal bitfejl i første nievau fejlkodning over et sekund. Standarden angiver en middelværdi målt over 10 sek.. de facto er i dag antal bitfejl pr sek. (cps).
 

BUS

De forbindelser, der fører data, adresser og kontrolsignaler til datamatens forskellige dele (processor, lager, ind/udlæsningsdel m.v.). Betegner en styringsenhed i computeren, der sørger for forbindelsen CPU'en systemets hukommelse (RAM) og periferiudstyret, så som scanner, CD-drev, Harddisk etc. Her kan nævnes ISA BUS, EISA Bus, MCA Bus, PCI Local Bus og PCMCIA.
 

Back-up

Foranstaltning, der skal sikre, at data-behandlingen kan fortsætte, selvom edb-anlægget er ude af drift.

Backbone

"Rygraden" i Internet. Det er de højhastighedslinier, der forbinder de forskellige hovednetværk på Internet.

Backgroundmode

Opgave løses med lav prioritering, dvs. stoppes, hvis en højere prioriteret (foreground) igangsættes.
 

Banespænding

Den kraft, hvormed papirbanen er påvirket under dens vej gennem trykpressen.
 

Barcode

Stregkode. De specielle priskoder, som udgøres af en række streger med forskellig tykkelse. Kan aflæses med en stregkodelæser (barcode reader), som det bl.a. sker ved supermarkedernes kasseapparater.
 

Baseline

(Grundlinie). Den "linie" hvorpå bogstaver og tal er tegnet. Også navnet på et tidsskrift.
 

Basic

(Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code). Programmeringssprog, velegnet til hjemmecomputere og pc'er.
 

Batch-system

Databehandlingssystem, hvor transaktionerne samles, så de kan behandles i en enkelt programkørsel. Anvendes som modsætning til realtids system, hvor der er mulighed for øjeblikkelig opdatering.
 

Batchprocessing

Række af programoperationer, der afvikles uden manuel indsats undervejs.
 

Baud

(udtales bo) 1. Måleenhed for transmissionshastighed. 2. Båndbredden på den korteste impuls i data strømmen. Hvis datatransmissionen er binær, er baud og bit stort set det samme.
 

Billedprøvetryk

Prøvetryk af illustrationen til styring af billedkorrektionen. Må ikke forveksles med egentligt prøvetryk.
 

Binær

Består af to enheder. Feks. binært talsystem, som kun benytter to tal: 0 og 1. Datamater arbejder kun med binære tal. Se "Talsystemer".
 

Birefringence (dobbeltbrydning)

Indenfor CD-teknologi betyder dette evnen til dobbeltbrydning. Dette skyldes primært dårlig afkøling af polycarbonaten efter sprøjtestøbningen. For CD teknologien er dobbeltbrydning uønsket eftersom det kan genere læsemekanismen. Birefringence kan kun analyseres med professionelt udstyr.
 

Bit

Binary Digit, den mindste enhed i en datamat. 8 bit = 1 byte.
 

Bit-map skærm

Hvert punkt på skærmen kan adresseres for sig med "0" eller "1".
 

Blanket to blanket

System i rulleoffset, hvor to gummidugsbetrukne cylindre, der som modtrykscylindre til hinanden, overfører trykfarven til begge papirbanens sider samtidig.
 

Block error

Bitfejl, opstået inden for den enkelte ramme. Måles normalt som BLER
 

Blok

Den fysiske datamængde (et antal poster), som behandles i en læsning/skrivning på en ydre enhed.
 

Blå

I trykteknik den farve, der fremkommer ved sammentryk af lige dele magenta og cyan. Primær kulør i det additive farveblandingssystem.
 

Blå laser

Udviklingen af en blå diode laser (baseret på gallium nitrid) i Japan har åbnet op for anvendelsen af blå lasere indenfro CD-teknologien. Da blå laser har en kortere bølgelængde end den røde laser, der anvendes i dag, kan datadensiteten ved anvendelse af den blå laser øges betydeligt.
 

Bogstavbilledets betegnelser

1) Versalhøjde 2) Overlængde 3) Underlængde 4) X-højde 5) Afrunding 6) Grundstreg, stamme trykstreg 7) Hårstreg 8) Udpunsning 9) Buetræk, runding 10) Øje 11) Udløb 12) Tværstreg 13) Serif, skraffering "fødder"

Bogtryk

Klassisk betegnelse for højtryk.
 

Bold

Fed skriftversion.
 

Bookmark

Direkte oversat: bogmærke. Også kaldet favoritside. Et bookmark gemmer en Internetadresse så man har hurtig adgang til den på et senere tidspunkt.
 

Boot

Systemstart, indlæsning af et lille program, bootstrap, der udløser den videre igangsætning af operativ systemet. "boot strap" = "støvlestrop", amerikansk humor som dækker "det at løfte sig selv op i støvlestropperne".
 

Bounce

Når et e-mail vender tilbage til afsenderen, fordi det ikke kunne afleveres på den angivne modtageradresse.

Bps

Bits pr. sekund, skrives som: bit/s. Mål for datasignalhastighed. Dvs. på sendte eller modtagne data.
 

Bredbåndsnet

Påtænkt landsdækkende net af lyslederkabler til datakommunikation og overførsel af telefon-, radio- og TV-signaler. Foreløbig kun delvis gennemført i form af hybridnettet.
 

Brightness

Lysstyrke, ord for graden af lysstyrke. Kaldes også luminans
 

Browser

Et program, der kan læse og vise dokumenter på WWW. Oftest kan disse programmer også bruges til andre dele af Internet, for eksempel til at modtage og sende e-mails, hente filer over FTP og deltage i diskussioner i Newsgroups. De mest kendte browsere i dag, som også indeholder disse andre funktioner, er Netscape Navigator og Microsoft Internet Explorer.
 

Browserkrigen

Malerisk udtryk for konkurrencen mellem de to førende browserproducenter Netscape (med browseren Navigator) og Microsoft (med MS Internet Explorer).
 

Brugernavn

For at få adgang til Internet, til at modtage e-mail og til enkelte computere på Internet, er det nødvendigt at oplyse, hvem man er ved hjælp af et brugernavn (kundenummer) og bekræfte dette ved at opgive en adgangskode. Det er kombinationen af brugernavn og password, der identificerer dig. Se også kundenummer/user name.
 

Brødskrift

Skrift (skriftgrad) der anvendes til den almindelige gennemgående tekst, normalt i grader fra 8 til 12 punkt.
 

Buffer

Midlertidigt datalager, som udligner kapacitetsforskelle imellem to datamedier, hvorved de optimeres.
 

Buffer Underun

Opstår når systemet ikke kan opretholde en jævn strøm af data under brændingen af en CD-R. CD Recorderen har en buffer, der beskytter mod afbrydelser og forsinkelser, men hvis afbrydelsen er for lang og recorderens buffer helt tømmes, stopper brændingen og den brændte CD-R skive uigenkaldelig ødelagt.
 

Bulletin Board System

BBS En elektronisk opslagstavle, hvor brugerne kan anbringe meddelelser. Mange BBS'er kræver medlemskab.
 

Bumpeksponering

Se knikseksponering.
 

Burst error

Betegner et større antal, på hinanden efterfølgende bit fejl. Uønsket i forbindelse med fejlkorrigering.
 

Byte

Er lig med 8 bit.
 

Båndbredde

Et udtryk for den datamængde, der kan overføres via en given forbindelse.
 

C

Højniveau-programmeringssprog, som ligger meget tæt på assembler. Er anvendeligt til alle formål, og giver meget hurtige programmer.
 

CAD-system

Datamatsystem for konstruktion.
 

CAL-system

(Computer Aided Learning). Datasystem til programmeret undervisning.
 

CAM

(Computer Aided Manufacturing) Datamatsystem for styring af fremstillingsprocesser.
 

CAV - Constant Angular Velocity

Står for diske med fast omdrejningshastighed (omdrejninger/min.), modsat CLV der har en fast hastighed (m/s). Grammafonplader har CAV, mens CD'ere har en fast CLV på 1,2 eller 1,4 m/s.
 

CCITT

Den internationale rådgivende Telegraf- og Telekomite.

CD - Compact Disc

Generel betegnelse for alle de mange forskellige CD formater der findes. Forholdet imellem de enkelte formater kan studeres i skemaet herunder.
 

CD+ (Enhanced CD)

En ny standard som tillader at audiosporene bliver lagt før datasporene i Mixed mode. En normal CD-afspiller til musik CD'ere bemærker aldrig datasporene som ellers ville kunne forårsage skade i et stereoanlæg.
 

CD-Bridge

Kombinerer funktionerne fra en CD-ROM XA og CDi. Kan anvendes i både CDi afspillere og computere med CD-ROM XA-afspillere.
 

CD-DA

(Compact Disc Digital Audio - "Red Book")
 

CD-I

Compact Disc Interactive. Et interaktivt multimedia system der kan kobles til fjernsynet. Særlig god til real-time animation, video og lyd. Standarden for CD-I er Den Grønne Bog.

CD-I Bridge

Specifikationer, der definerer hvordan man optager CD-I informationer på en CD-ROM XA disk. Anvendes til Photo CD.
 

CD-MO

Compact Disk- Magneto Optic, er en kombination af magnetisk og optisk lagringsteknologi. Lige som WORM og CD-R kræves en særlig laser for at kunne skrive. Er aldrig markedsført i Danmark.
 

CD-R

CD-Recordable. En CD som der kan skrives på, med Multisession muligheder. CD-R standarden er baseret på den Orange Bog, del II.
 

CD-ROM

Compact Disc-Read Only Memory. Philips og Sonys standard for lagring af data på CD. CD-ROM standarden, der er fra 1984, er baseret på den gule bog. ISO-standard 10149.
 

CD-ROM

(Compact Disc Read Only Memory). Optisk disk med stor lagerkapacitet. En 12" plade kan lagre mellem 800 Mb og 1,2 Gb. Det er i øjeblikket ikke muligt at slette indlæste data for at skabe plads til nye data. Kaldes derfor WORM (Write Once Read Many).
 

CD-ROM Drev

Ekstra udstyr, der kan kobles til en computer som hermed kan læse/afspille CD-ROM skiver. Alle CD-ROM drev kan også læse musik CD'ere, nogle kræver eksterne hovedtelefoner eller højttalere for at kunne høre musikken.
 

CD-ROM XA

(CD-ROM Extended Architecture). Standard defineret af Philips og SONY, som tillader interleaving af lyd og videodata. Dette format kan skrives som multisession. CD-ROM XA indeholder meget fra CD-I standarden, bl.a. kompression af billede og lyd. CD-ROM XA er også det fysiske format for Photo CD skiver. CD-ROM XA er baseret på standarden Den gule bog, mode 2.

CD-RW

CD-ReWritable. CD-R medie, der kan slettes og skrives over i op til 1000 gange. Kan kun fremstilles på en CD-RW recorder, der til gengæld også kan brænde CD-R skiver.
 

CD-WO

Compact Disc-Write Once. Se CD-R.
 

CDI

(CD-Interactive "Green Book") - Til præsentation af information (tekst, billede og video). (Philips og SONY).
 

CDTV

Commodore's forsøg på at lave computerspil til de private hjem. Baseret på teknologi hvor computeren blev forbundet til en fjernsynsskærm. Anvender et særligt filformat baseret på ISO 9660 standarden.
 

CDV

(CD-Video "White Book"). - Special tilpasning af CD-Bridge og MPEG-1 digital Video..
 

CGI

(CommonGateway I nterface). En standard for formidlingen af data til og fra eksterne programmer. Det kan fx være i forbindelse med et program, der behandler data, som bliver indtastet af brugere på en hjemmeside. Et CGI program kan fx være et program, der tager indtastede data fra en homepage og sætter disse data ind i en database. CGI bliver normalt kun brugt i forbindelse med Internet-applikationer.

CHAP

Populært sagt en forbedring af PAP (Password Authentication Protocol), som verificerer brugere. Udvidelsen består i, at man med jævne mellemrum kan "udfordre" (Challenge) brugeren for at sikre, at han stadig er den, han giver sig ud for at være.
 

CIE

Commission Internationale de l´Eclairage, den internationale kommission, som beskæftiger sig med lys- og farveforhold.
 

CIM

1. Optisk læste data i form af mikromedier.
2. Automatisering og integrering af fabriksanlæg ved hjælp af edb.

CIRC

Cross Interleaved Reed-Solomon Code.
 

CISC

(Complex Instruction Set Computer), CISC CPU er baseret på et komplekst instruktionssæt, typisk 200-300. Dette betyder, at den kan udføre et stort spektrum af instruktioner. Se også RISC.
 

CLV

Constant Linear Velocity, se CAV.
 

CMYK

Betegnelse for de fire farver i firefarvesystemet til trykning: Cyan, Magenta, Yellow og Black (Key-colour = sort).
 

COLD Teknologi

Er en industriel terminologi for Computer output to Laser Disk. Er en erstatning for COM hvor der i dette tilfælde arkiveres på laser disk.
 

COM

Computer Output til Microfiche. Metoden hvormed man overføre elektroniske dokumenter til mikrofiche.
 

CP/M

Control Program for Micro-computers. Operativsystem til mikrodatamater, så programmer kan bruges på forskellige datamater. Er i dag i høj grad afløst af DOS.

CPU

(Central Processing Unit) er centralenheden, "hjernen" i datamaten. Centralenheden kan bestå af en eller flere processorer.
 

CRC

Cyclic Redundancy Check sørger for at finde fejl ved overførsel af data.
 

CRT (Cathode Ray Tube)

Forkortelse for katodestrålerør. Benyttes bl.a. som lyskilde i fotosættere.
 

Cache

En mængde RAM, anvendt til midlertidig lagring af data som der skal være hurtig adgang til. I CD-ROM applikationer, bliver cachen normalt anvendt til opbevaring af directory-filer.
 

Caddy/slæde

Den plastic eller metalholder, i hvilken man lægger CD'en, for derefter at skyde den ind i CD-drevet eller CD-R recorderen.
 

Carrier Bærebølge

Et signal, der hele tiden sørger for, at der er kontakt mellem dig og det sted, du har ringet op til ved hjælp af dit modem. Bærebølgen varierer i takt med de data, der bliver overført frem og tilbage. Du vil også typisk finde en lampe, der hedder CD (Carrier Detect) på dit modem, så du kan se, om der er forbindelse.
 

Cartridge

Indstikskort med firmware-chip, f.eks. Postscript cartridge til en printer gør printeren i stand til at benytte Postscript. Skrifter fås også i cartridgeform såvel som i soft-fonte på diskette.
 

Cascading Style Sheets

også CSS. En teknik, som gør det muligt at knytte det samme "style sheet" - formatsæt - til mange forskellige HTML dokumenter. Et formatsæt er kombinationen af tegnsæt, bogstavfarver, mellemrum, overskriftstyper osv. Dokumentets forfatter kan vælge et formatsæt, men læseren kan moderere formatet for f. eks. at få større typer osv.
 

Chat

En Internet-tjeneste, hvor brugerne kan kommunikere direkte (online) og skriftligt med hinanden. For at kunne bruge chat kræves der en IRC-klient og adgang til en IRC-server.
 

Chip

Integreret kredsløb, der består af op til 250.000 transistorelementer. Benyttes til bl.a. CPU, RAM og ROM.
 

Cicero

Typografisk mål. 1 Cicero = 12 punkter = 4,512 mm.
 

Cielab

Et farverum, hvori de enkelte farvetrin er tilnærmet en gennemsnitspersons visuelle farveopfattelse. Gennemsnitspersonen er defineret i CIE farvemodellen.
 

Client

I forbindelse med Internet er din computer normalt en "client", som gennem Internet-forbindelsen opnår kontakt med en masse "servere". En server indeholder data, som mange forskellige mennesker gerne vil have adgang til. Serveren venter passivt på en forespørgsel fra Client - din computer. Når Serveren får en forespørgsel, sender den data tilbage til Client maskinen. Et Clientprogram er et program, som du har lokalt i din computer.
 

Clone PC

En nøjagtig kopi. Feks. af en IBM PC osv.

Clonebot

En agent, der "stjæler" en brugers identitet ved at iagttage denne i et stykke tid i fx chatrooms. Clonebotten smider den "rigtige" bruger ud af systemet, når den føler sig parat til at kunne overtage dialogen og viderefører derefter selvstændigt dialogen - uden indblanding fra brugeren, der nu er helt uden indflydelse på, hvad der sker.
 

Close Session

Når en session er afsluttet, bliver information om dens indhold skrevet i diskens TOC og tilhørende Lead-in og Lead Out skrives for at forberede disken til en efterfølgende session, medmindre man skal lukke disc.
 

Clustersystem

Ydre enheder samlet i grupper med en fælles cpu, som kommunikerer videre til hoved-cpu'en.
 

Cobol

(Common Business Oriented Language). International problemorienteret programmeringssprog.

Coldset

Betegnelsen for trykning af aviser i en rulleoffset maskine, en såkaldt avisrotation, hvor tørringen af trykfarven alene er baseret på, at trykfarven trænger ind i papiret. Visse nyere rulleoffset maskiner kan både trykke coldset og heatset (se dette).
 

Colour Management

Kvalitetsstyringssystem, hvorved data for kulører i dtp (RGB) omregnes og kalibreres til data, der kan anvendes i den grafiske produktion (repro, tryk m.m.) (CMYK).
 

Comal

Danskudviklet programmeringssprog. Benyttes især inden for undervisningssektoren.
 

Communicationsport / COM-port

Kommunikationsport er en del af en computer, der er beregnet til kommunikation med udstyr uden for selve computeren. Udstyret kan for eksempel være en mus eller et modem. Betegnes normalt COM1, COM2 osv.

Compiler

Program, der oversætter programmørens instrukser fra et problemorienteret programmeringssprog til et edb-maskinen forståeligt maskinsprog.
 

Computer-to-Plate

Computer-til-plade. Henviser til de teknikker, der gør det muligt at belyse en offset-plade i en lasersætter direkte fra computeren.
 

Condensing

Smalning af bogstaver og bogstavafstande.

Cookies

En stump information (en såkaldt variabel), som bliver gemt i din browser (re