CD-ROM

(Compact Disc Read Only Memory). Optisk disk med stor lagerkapacitet. En 12" plade kan lagre mellem 800 Mb og 1,2 Gb. Det er i øjeblikket ikke muligt at slette indlæste data for at skabe plads til nye data. Kaldes derfor WORM (Write Once Read Many).