Prøvetryks norm

Prøvetryk definitioner

Prøvetryk deles ind i to kategorier:

Prøvetryk type 1: Prøvetryk eller fotografisk proof som viser at reproduktionen er i overensstemmelse med layout.

Prøvetryk type 2: Prøvetryk eller fotografisk proof som viser hvordan en reproduktion vil se ud, hvis den udføres i henhold til specifikationerne for tryk.

Visualisering af farvesæt på dataskærm (soft proofs) kommer ikke ind under nogen af disse definitioner. Termen "proof" dækker ethvert testaftryk, som ikke er udført i offset.

Prøvetryk type 1
Prøvetryk type 1 er proofs, som er fremstillet på en måde, som gør, at de ikke kan forventes visuelt at stemme overens med tryk, som er udført i avisrotation.

Prøvetryk af type 1 kan afvige fra korrekt offsettryk, ved afvigende base, afvigende pigmenter, afvigende densitet i fuldfarve eller afvigende punktbredning. En anden årsag til klassificeringen som prøvetryk type 1, kan være mangel på processstabilitet.

Hvis prøvetryk at type 1 forevises opgavegiveren, skal der gøres specielt opmærksom på, at de ikke må betragtes som repræsentative prøver.

Prøvetryk type 2
Prøvetryk type 2 skal være udført på en sådan måde, at de visuelt stemmer overens med tryk udført i avisrotation efter de specifikationer som er fastlagt under afsnit 2, tryk, og skal således indeholde alle trykprocessens kvaliteter og mangler. Prøvetryk af denne type skal kunne benyttes som repræsentative prøver vis-a-vis opgavegiver.

Prøvetryk i klasse 2 skal derfor have:

Base med egenfarve, svarende til tilsvarende standard avispapir eller det papir, som er aftalt for opgaven.
Pigmenter, svarende til Europaserien for aviser.
Densitet i fuldfarve og punktbredning som fastsat under afsnit 2 i disse specifikationer, eller som aftalt specielt mellem de aktuelle aktører.
Fastlagte testelementer for densitometerkontrol. Når andet ikke er specielt aftalt mellem aktørerne, skal den danske colorstrip anvendes.

NB! Vær opmærksom på at specielt magenta ofte giver et renere og mere intenst indtryk på proof end på et avistryk.