Kom godt igang

”Kom godt i gang” er en skridt for skridt vejledning i at fremstille PDF filer, så de lever op til de krav, der fremgår af PDF-Annoncestandarden. Det er lige fra at sikre, at du har de rigtige indstillingsfiler til din rådighed, at få dem installeret og brugt rigtigt, til at få PDF filerne valideret, inden de sendes til og indgår i avisens annoncesystem.
Rækkefølgen i menupunkterne til højre angiver også i vid udstrækning den rækkefølge, man bør arbejde i.

Bemærk at vi i vejledningerne har bestræbt os på at anvende danske ord, med mindre de engelske er mere dækkende eller forståelige (fx på grund af middelmådige oversættelser). I visse tilfælde har vi valgt at skrive begge.