LEAN workshop del 2

Der er rigtig meget at hente 'på gulvet' med LEAN

Om udbyttet af  LEAN projekt siger John Vejle, driftschef ved Skive Folkeblad:

For mig og Skive Folkeblad har det været utroligt spændende og givende at deltage i det LEAN projekt, Søren Winsløw og Teknisk Udvalg har sat i gang. Så jeg vil kraftigt opfordre andre trykkerier til at slutte op om initiativet og deltage i de kommende arrangementer.

Newsprinters International var en øjenåbner af rang
Det har været forfriskende at se på trykkerier på en helt ny måde - og opleve, at der er andre effektive rationaliseringsmetoder end blot at skære ned. Besøget på Newsprinters International viste, at der er rigtig meget at hente på gulvet, når man går systematisk til værks. Det var vildt imponerende, hvordan de havde vendt skuden og fået styr på tingene: reservedele, lager- og indkøbsstyring, produktionsoptimering osv. Tidligere lignede deres trykfarverum fx et sort lukket hul, som man skulle tvinge sig selv ind i - i dag er der nærmest hospitalslignende tilstande over hele trykkeriet. Og det er noget, der fremmer både trivslen og økonomien på arbejdspladsen.

Start i det små - men med en stor succes
Det vanskelige punkt er jo altid der, hvor man skal omsætte andres idéer og succes til egen virksomhed. Men her har vi fået en masse jordbundne og fornuftige input til, hvordan det kan gøres - samt et godt udvalg af LEAN værktøjer, der allerede har bevist deres værdi i vores verden. Kort fortalt gælder det om at starte med små, realiserbare projekter, så du er sikker på at kunne skabe en succes fra starten. Det er utroligt vigtigt for at få alle 'tvivlerne' med på vognen. For der vil altid være nogle, som siger: "Det har vi prøvet før" og "Det virker ikke". Der skal i det hele taget arbejdes målrettet med at udvikle en teamspirit ved at bygge projekterne op fra bunden og ud fra medarbejdernes egne idéer og behov.

Forskellige måder at tackle LEAN på
Netværket i Pressens Fællesindkøb regi er en stor hjælp til at fastholde gejsten og få ny inspiration i LEAN projektet. Vi har en løbende dialog, og kan ringe sammen og besøge hinanden for at få belyst forskellige problemstillinger. Alle er jo forskellige, og ingen griber det an på samme måde, så vi kan lære meget af hinandens erfaringer. Rent organisatorisk har Erritsø Tryk fx har ansat en LEAN-koordinator, mens vi på Skive Folkeblad har samlet en styringsgruppe, hvor jeg sidder sammen med en mand fra trykkeriet og en fra pakkeriet.

Ser frem til en tredje omgang
Det hele er stadig i startfasen. Vi har lavet en kritisk gennemgang af trykkeriet, har udpeget nogle passende små projekter til at starte med, etableret en styring og er ved at prioritere LEAN værktøjer. Et sted, hvor vi allerede er ved at se resultater, er i forbindelse med oprydning ved skiftehold, hvor det afgående hold skal rydde op, så det nye hold starter fra 0 - og ikke irriteres over de andres efterladenskaber. Og det er jo i sig selv et stort fremskridt. Men der er rigtig meget at tage fat på, og jeg glæder mig til at arbejde videre med LEAN. Og håber, at Pressens Fællesindkøb også planlægger en tredje runde, hvor der kan komme endnu flere trykkerier med på vognen.


(kontaktdata: Tlf. 96 15 33 87, Email: john.vejle@skivefolkeblad.dk)

Dette LEAN projekt er det første af sin art i Danmark. Sidder du med en fornemmelse af, at projektet også kunne være til gavn for din virksomhed, kan du kontakte Søren Winsløw i Pressens Fællesindkøb . Så kan I være med, når næste arrangement løber af stabelen.

Læs om erfaringerne fra inspirationsbesøget i London her.

 

 

Bestyrelse og organisation