Trykkes danske aviser på miljørigtigt avispapir?

Dagbladsverdenen er udsat for stigende krav fra kunder, investorer og myndigheder om dokumenteret miljørigtig adfærd. Papiret er et nøgleprodukt i den sammenhæng. Hvor står vi idag og hvor skal vi hen?

Miljøet er i den grad i fokus. Kunder, investorer og myndigheder vil i stigende grad stille krav om miljørigtig adfærd. Samtidig har undersøgelser vist, at den generelle viden på området er beskeden. Forestillingen om truede skove og dyr på beskostning af avisproduktion er udbredt. På dette seminar vil vi dels sætte fokus på situationen som den er i dag, dels forsøge at sætte rammerne for det arbejde, der skal gøres inden for det kommende år.

Målgruppe:
Ledende medarbejdere i dagbladenes redaktioner, salgs- og marketingsafdeling, samt produktion, som har brug for en status på hvor står vi idag og hvilket arbejde ligger foran os, for at vi fortsat kan holde fanen højt?

Tid og sted:
København den 15. juni kl. 14.00-16.30, Pressens Hus, Skindergade 7
Århus den 16. juni kl. 14.00-16.30, Jyllands Posten, Grøndalsvej 3, Viby

Tilmelding
Deltagelse er gratis for medlemmer af Pressens Fællesindkøb, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding foregår ved at sende en email (hr@ddpff.dk) eller ringe til Helle Rasmussen (telefon 3397 4219) i Pressens Fællesindkøb.

Program
Kan danske aviser trykkes på miljørigtigt avispapir?
v. Pressens Fællesindkøb
• Certificeringsproblematik og målsætning
• Samhandelspartnere
• Logistisk opsætning

Lidt om lovgivning og offentlig indkøbspolitik
v. Christian Lundmark Jensen, fuldmægtig i Skov- og naturstyrelsen
• Dansk og europæisk lovgivning på området
• Offentlige indkøbsvejledninger

Hvilke certificeringer er relevante og hvordan gør man?
v. Michael Jacobsen, Nepcon
• Generelt om papir- og miljøcertificering
• Udbredelse geografisk og i brancher (især Europa)
• Forskelle og ligheder mellem FSC og PEFC

Hvad er status på skovdrift og papirproduktion i Norge?
v. Georg Carlberg, Norske Skog
• Særlige norske forhold
• Hvad gør man konkret på Norske Skog for at lave miljørigtigt avispapir?
• Hvor står man certificeringsmæssigt i dag?

Hvad er status på skovdrift og papirproduktion i Sverige?
v. Pirjetta Soikkeli og Merja Simonen, Stora Enso
• Særlige svenske forhold
• Hvad gør man konkret på Stora Enso for at lave miljørigtigt avispapir?
• Hvor står man certificeringsmæssigt i dag?

Afsluttende debat

Ret til ændringer forbeholdes!

 

Årligt arkiv