Succesfuld LEAN workshop

Hvordan kommer man i gang med LEAN uden at miste overblikket? Og hvordan undgår man at ende blandt de mange som ikke kan fastholde det?

Det var nøglespørgsmålene i en 2 dages LEAN workshop som Pressens Fællesindkøb havde arrangeret i samarbejde med WAN-IFRA og Newsprinters International. Workshop’en fandt sted, på verdens største avistrykkeri i Broxbourne, lidt nord for London, og som kun havde 5 år på bagen. Trykkeriet var ekviperet med 12 MAN Roland trykpresser, triple brede med hver fem tårne. I alt 60 tårne og 12 false, samt et anslået årligt forbrug på 270.000 tons papir.


De danske deltagere og de engelske værter

LEAN er en strategi, der går ud på at fjerne eller minimere de processer, som ikke er til gavn for kunden og som derfor ikke kan faktureres. Til det findes der en lang række af værktøjer, som er forskellige i både kompleksitet og tilbagebetalings tid. Workshop’en fokuserede på de mest tilgængelige værktøjer, for at skabe tryghed og tillid, hvilket anses for at være afgørende for succesraten. Blandt værktøjerne vi brugte meget tid på var 5S, Visual Standards, Visual Controls, PDCA, Kanban og SMED.

Udover en fin gennemgang af principperne for de enkelte værktøjer, var workshop’ens styrke, at man hele tiden kunne følge op med, at se eksempler på hvordan Newsprinters havde grebet det an. Vi fik oven i købet lejlighed til at lave en mindre auditering af deres arbejdsplads for at se, om de levede op til deres egne forskrifter. En interessant øvelse, der viste at ingen er fuldkommen og at der altid er plads til forbedring. Endelig var workshop’en krydret med nogle øvelser der skulle understrege betydningen af blandt andet god (visuel) kommunikation og som absolut havde deres effekt.


 
Der var masser af god inspiration og gode værktøjer til at starte op med derhjemme. Evalueringen viste stor tilfredshed med workshop’en og at flere havde hentet ny eller fornyet inspiration. Der var dog også nogen som mente, at det er en stor nød at knække og at der skal kastes mange ressourcer ind i det for at få udbytte. Workshopleder George Donaldson rådede alle til at starte småt med et pilotprojekt, at sikre medarbejdernes engagement og opbakning ved inddragelse og indflydelse. Og så kommunikér åbent og bredt.

Workshop’en havde 9 deltagere og kan gentages såfremt mindst 8 personer finder interesse deri. Yderligere information kan fås hos Søren Winsløw (sw@ddpff.dk).

Læs trykkerichef John Vejle's kommentarer her

Læs pakkerileder Jeppe Have Rasmussens's kommentarer her

Download rapporten i sin helhed som pdf her

Årligt arkiv