Nye erfaringer med 42,5 gram avispapir

Nye erfaringer med 42,5 gram avispapir samt banebrud i nyudkommet avispapirrapport

Avispapirrapporten for 2. halvår af 2009 konkluderer, at det ikke hidtil har skabt problemer, at trykke på 42,5 g/m2 i stedet for at bruge det traditionelle 45 g/m2 avispapir. Rapporten indeholder erfaringer med begge typer papir.

Avispapirrapporten for andet halvår er nu klar. Da vi er i overgangen fra 45 til 42,5 g/m2 rummer rapporten data fra begge gramvægte og fra alle vores leverandører. Det giver mulighed for at vurdere de tekniske forskelle mellem de to papirtyper.

Gode erfaringer med den nye standard papirtype
Hovedkonklusionen understøtter oplevelsen på trykkerierne, nemlig at det ikke umiddelbart er mere problematisk at trykke på 42,5 g/m2, og at det ikke ser ud til at give anledning til flere reklamationer.

Testkørsel af 42,5 g/m2 avispapir
Endvidere har vi valgt at åbne dørene for andre papirleverandører end de nuværende. Dels tester vi deres papir på vores laboratorium, og dels laver vi testkørsler hos nogle trykkerier. Hvis begge dele forløber tilfredsstillende, kan nye leverandører byde ind på næste års forbrug af avispapir. I kan læse laboratorietestene i rapporten.

Rapportens banebrudsstatistik giver godt overblik
Endelig rummer rapporten en opsummering på banebrudsstatistikken. Den har nu et år på bagen, og vi kan derfor begynde at tegne et tydeligere billede af banebrudsniveauet, sæsonudsving, brudsteder og årsager. Vi kan også se, om banebrud i overvejende grad er leverandør- eller trykkerirelaterede.

Yderligere information
Download rapporten her

Vil du have hjælp til at vurdere de tekniske forskelle? Kontakt Søren Winsløw på sw@ddpff.dk

Kig også forbi ”Forum” for at deltage i vores debatter. Har I emner til debat eller ønsker inspiration, er dette forum en god mulighed.

Årligt arkiv