Nu kører det for 40 gr.

At indkøre 40 gr. papir er som at køre i fuld fart på en smal cykelsti, mener Koncernlogistikdirektør Hans Peter Nissen fra JP/Politikens Hus. Så længe du kan holde farten, retningen og balancen går det strålende, men kommer du ud i kanten, går det hurtigt galt. Efter nogle måneders øvelse er det dog sjældent, at der kommer slinger i 40 gr. valsen.

Gode besparelser allerede hentet hjem

Når tilfredsheden over 40 gr. papiret støt men sikkert breder sig på trykkerierne skyldes det naturligvis, at man rent faktisk kan høste nogle gode gevinster ved at gå ned i papirvægt og –tykkelse. For JP/Politikens Hus, der dagligt sender ca. 250.000 dagblade samt en lang række lokale aviser på gaden, er der tale om mangecifrede årlige besparelser: ”40 gr. projektet har været rigtig godt for regnskabet”, fastslår Hans Peter Nissen, Koncernlogistikdirektør i JP/Politikens Hus. ”Vi sparer allerede 2-3% på indkøb og levering af papiret, men den største gevinst ligger i nedbringelsen af vores distributionsregning, hvor vi nu kan hente 3-4%. 

Fra 52 til 40 gr. på 40 år

Hans Peter Nissen er en garvet logistikmand, hvor han har været med i gamet i over 40 år – faktisk helt tilbage til den tid, hvor der blev trykt på 52 gr. papir: ”Det har været en lang og spændende rejse fra et par og halvtreds gram til 49 gr., til 45 gr., til 42½ gr. og så videre. Efterhånden som papiret bliver tyndere og tolerancerne mindre, skal trykpressen kunne følge med i form af bedre styring af træk og farveføring. Man skal hele tiden være klar til at tage det næste skridt, men også passe godt på ikke at gøre det for tidligt. Timingen er altafgørende. Det gælder om at slå til, når tiden er moden og teknikken på plads – og det vurderede vi her i efteråret var tilfældet med hensyn til 40 gr. Vores tests har da også bekræftet, at 40 gr. papiret er robust nok til at køre på de danske trykkerier, og vi har hurtigt fået stabiliseret produktionen.”

Prøvefasen godt overstået

Hen over efteråret har JP/Politikens Hus gradvist indkørt 40 gr. papiret på de trykkerier som trykker for JP/Politikens hus. Erritsø Tryk og Dansk AvisTryk samt de mindre trykkerier i Malmø, Hornslet og Holbæk. I starten kørte man nogle sider på 42½ gr. og andre på 40 gr. for at kunne sammenligne kvaliteten. Da designerne og de andre specialiserede fagfolk ikke længere kunne se forskel, gik man helt over til det lettere papir. At det nye slutprodukt er blevet lige så godt som det gamle understreges af, at hverken annoncører eller læserne har givet lyd fra sig. Trods udfordringer undervejs er missionen lykkedes.

Mindre tolerancer fordrer bedre teknologi

Når Hans Peter Nissen skal opsummere de udfordringer, der ligger i et skift til tyndere papir, fremhæver han fire hovedpunkter:

  1. Banebrud – jo tyndere papir, jo mere præcist skal trykpressen arbejde med træk osv.
  2. Afsmitning – store reklamer med mange stærke farver på én side kan være en skrap match for fx artikler med lyse pastelfarver på den modstående side
  3. Gennemslag – sider med meget tæt og markant sort tryk vil kunne slå igennem og forstyrre brødtekst og sarte billeder på bagsiden.

Alle processer skal strammes op køre 40 gr.

For at løse alle udfordringer og gøre 40 gr. papiret til en vedvarende succes kræver det, at alle led i kædens stammes op, mener Hans Peter Nissen: ”Papirfabrikkerne er nød til hele tiden at forbedre deres produkt, så vi undgår banebrud. Chaufførerne skal være mere varsomme ved losning og lastning, så papirrullerne ikke beskadiges. Og på trykkerierne skal vi være i stand til at fintune maskinerne, så de kan køre med de meget lave tolerancer. Det betyder bl.a., at trykkerierne skal vaske gummidugene korrekt, køre med de rigtige farver osv.

”Om vi kan komme længere ned end 40 gr. må fremtiden vise. Springet ned til 40 gr. har været voldsomt og der er ingen aktuelle planer om at komme længere ned, men udviklingen fortsætter og det skulle ikke undre om papirfabrikkerne om nogle år kan levere endnu tyndere papir som kan matche det nuværende 40 gr.s papir.”

Konsekvent indsats fra Pressens Fællesindkøb

Selv om 40 gr. papiret nu er kørt godt ind, kan der dog stadig være nogle tilbageslag i produktionen. Det har bl.a. skabt problemer, at nogle af leverancerne fra papirfabrikkerne ikke har levet op til den ønskede kvalitet: ”Når vi i perioder får noget papir, som ikke fungerer i produktionen, gælder det om at reagere med det samme. Her har Pressens Fællesindkøb heldigvis været hurtige til at komme på banen og få papirfabrikkerne til at rette op. Det samarbejde har betydet meget for os. Der kan naturligvis ske tilbagefald for enhver, men når man én gang har vist, at noget kan lade sig gøre, må det også være muligt at fastholde dette niveau”, slutter Hans Peter Nissen.

Hans Peter Nissen, Koncernlogistikdirektør i JP/Politikens Hus.