Kundeundersøgelse

Resultater af kundeundersøgelse til stor gavn for videreudvikling

Pressens Fællesindkøb gennemførte en kundeundersøgelse i løbet af forsommeren. På den måde har vi fået mange nyttige informationer og idéer, som kan hjælpe os med at udvikle Pressens Fællesindkøb til medlemmernes foretrukne samarbejdspartner. 

Samhandelsaftaler, videreuddannelse og rådgivning er vigtigt
Vores analyse af besvarelserne viser, at der er stor interesse for samhandelsaftaler, besparelser og rabatter gennem Pressens Fællesindkøb. Også kurser og seminarer samt serviceydelser og rådgivning er vigtige faktorer, hvilket vi vil lægge ekstra vægt på fremover.

Begrænset kendskab til muligheden for produktrådgivning
Alle respondenter kendte Pressens Fællesindkøb i forvejen, men ikke alle kendte til vores produktsortiment eller muligheden for gratis råd og vejledning. Produktområderne, som blev efterspurgt, går helt fra papir til rotationstryk, arktryk, kontorforsyning, kameraudstyr, pakkeri, printertilbehør og trykfarve, hvilket er nyttig viden, når vi skal tilbyde jer de rigtige produkter.

Nemme at komme i kontakt med
Alle har heldigvis en oplevelse af, at det er let at komme i kontakt med os. Vores nyhedsbrev ”Friskpresset” bliver læst af størstedelen af deltagerne, og de fleste kender til vores website. Dog bruger ikke alle websitet i forbindelse med deres indkøb, hvilket er vigtigt for os at vide.

Jeres ønsker til en drømmeindkøbsforening
På spørgsmålet om, hvordan ”drømmeindkøbsforeningen” skal se ud, fik vi svar, der handler om at give tids- og prisbesparelser ved indkøb, informere om de nyeste produkter og levere viden.

Jeres besvarelser vil blive brugt aktivt
Vi vil hermed sige mange tak til alle jer, der har deltaget i vores kundeundersøgelse. Set i lyset af de besvarelser, som vi har modtaget, vil vi bl.a. forenkle og klargøre vores samhandelsaftaler på nettet. Derudover er vi i gang med at optimere vores website, så det i højere grad bliver kunderettet og nemt at finde rundt på.

Årligt arkiv