Kom med input til standardiseringsgruppens arbejdsopgaver!

Interview med Søren Frederiksen, formand for standardiseringsgruppen:

Som formand for standardiseringsgruppen lægger Søren Frederiksen, projektchef i JP/Politikens Hus, vægt på en tæt dialog med medlemmerne. Han vil foretrække, at man ikke opfatter gruppen som et serviceorgan, men som en kompetent ping-pong spiller i forhold til ens eget arbejde.

Målrettet indsats for at fremme best practice

Standardiseringsgruppen er en arbejdsgruppe under Teknisk Udvalg som arbejder med at implementere og især formidle standarder i avisbranchen. Formålet med indsatsen er at højne og fastholde kvalitetsniveauet på avisprodukterne i Danmark, og redskabet er primært international best practice på området: ”For mig hænger ensartet og god kvalitet tæt sammen”, fortæller Søren Frederiksen. ”For at sikre den nødvendige standardisering arbejder gruppen på flere ben, og de seneste år har de vigtigste spor været at skabe og formidle best practice inden for PDF-annoncering samt at forbedre trykkvaliteten.
Men standardiseringsgruppen flytter i sig selv ingen hegnspæle, det helt afgørende er, hvordan det enkelte bladhus følger op på arbejdet, forfølger kvalitetsmål og implementerer standarderne. Derfor er dialogen og samarbejdet så vigtigt, og det er en funktion som Pressens Fællesindkøb er meget opmærksom på.”

Gælder om at gøre det komplicerede enkelt

Standardiseringsgruppens 9 medlemmer repræsenterer et bredt udsnit af kompetencer og erfaringer fra de danske bladhuse og trykkerier, men man har ikke direkte kontakt til den enkelte annonce-producent og slutbruger: ”Vores væsentligste opgave er at forstå medlemmernes situation og rådgive dem om mulighederne – og det kan være en stor udfordring, når det gælder pdf-annoncer”, siger Søren Frederiksen. ”Ud over at tage fat i den gældende internationale standard og formidle den, skal vi også se på nye standarder og vurdere dem. Her trænger PDF/x4 sig fx voldsomt på med øgede krav til især workflowet i bladhusene, og der venter os en kæmpe opgave med at kommunikere og rådgive omkring denne standard.
Med ”Kankanikke” har vi forsøgt at forklare, hvad der er muligt, henholdsvis ikke muligt i avisproduktion, men vi må erkende, at det sagtens kan gøres bedre. Det arbejder vi kontinuerligt på – og det skal fremover gerne ske i et tættere samarbejde med medlemmerne. Vi skal blive bedre til at gå til dem for at få deres hjælp.”

Tests sætter fokus på trykkvaliteten

En af de metoder, standardiseringsgruppen har anvendt for at højne standarden i branchen, er måling af trykkvaliteten. Med den markante fremgang i testresultaterne fra 2011 til 2012 er der heller ingen tvivl om, at disse tests vil blive en fast hjørnesten i de kommende årsrapporter fra gruppen: ”Idéen har vi egentlig samlet op i Belgien, der har haft stor succes med kontinuerlige tests år efter år”, fortæller Søren Frederiksen. ”Det stigende antal indrykninger og de forbedrede resultater bekræfter da også, at vi her har et effektivt værktøj til at sætte fokus på problemerne, fastholde indsatsen og højne kvaliteten.  Hvor vi ellers skal sætte ind, afhænger som sagt af, hvad medlemmerne selv peger på – det kan fx være, at vi på et tidspunkt igen skal til at se på areal- og navngivningsstandarder.”

Læs også ”Succesraten for pdf-annoncer tredoblet på 1 år”.

Har du input til opgaver i standardiseringsgruppen så kontakt Søren Frederiksen, projektchef i JP/Politikens Hus eller Søren Winsløw på sw@ddpff.dk.

Formand for standardiseringsgruppen, Søren Frederiksen

Årligt arkiv