Brug hinanden – benchmarking betaler sig

Benchmarking forbedrer trykkeriernes resultater

Teknisk Udvalgs primære opgave er at bidrage til, at dagbladsproduktionen fortsat kan blive hurtigere, bedre og billigere, og det sikres ved at fokusere på de tekniske processer og benchmarke. Udvalgsmedlem Poul Erik Clausen fra Nordjyske Medier opfordrer alle til at deltage i projekterne – og høste gevinsten.

Mærkbare omkostningsreduktioner

Produktionsdirektør Poul Erik Clausen fra Nordjyske Medier har deltaget i Teknisk Udvalgs projekter gennem en årrække, og det har givet Nordjyskes trykkeri en række kontante fordele: ”Idéen med Teknisk Udvalg er ganske enkelt, at vi ved at dele viden om forskellige tiltag gør hinanden bedre”, forklarer Poul Erik Clausen. ”Gennem de forskellige projekter vi har kørt, har vi fået værdifuld teknisk information, som er blevet konverteret til omkostningsreduktioner og kvalitetsforbedringer i vores trykkeri. Seneste eksempel er makulatur-projektet, hvor omkring 8 medlemmer nøje kortlagde de forskellige aspekter af papirspild i forbindelse med produktionen.”

Mulig besparelse på op til 1. mio. på makulatur

Makulatur er ikke det område, der har været genstand for den største videndeling, selvom papir er trykkeriernes dyreste råvare, men det er der nu meget, der tyder på, vil ændre sig: ”Teknisk Udvalgs makulatur-projekt har været en øjenåbner for os”, fastslår Poul Erik Clausen. ”Jeg regner med, at vi på Nordjyske Medier kan spare ½ mio. kr. ved at fintrimme vores nuværende udstyr og  arbejdsprocesser. Hvis vi samtidig investerer et par mio. i forbedringer, tror jeg vi kan hente yderligere ½ mio. kr. om året.”

Effektiv research på DRUPA

Nordjyske Mediers arbejde med nedbringelse af makulaturen er opdelt i flere faser, hvor første skridt var fælles dataindsamling mellem de deltagende trykkerier. For at kunne benchmarke måltes der efter samme principper med hvid makulatur samt opstarts-makulatur.

”Det var meget spændende at se forskellen på spildet målt i styk på de forskellige opgaver”, siger Poul Erik Clausen. ”Ved at snakke med gode kolleger og sammenligne deres indberetninger med data fra vores egne maskiner, bliver det nemmere at finde frem til de ting, der skal justeres i forhold til andre.

Efter hjemmearbejdet var gjort, var det tid til at tage fat i leverandørerne for at høre, om de kunne foreslå forbedringer ud fra vores specifikationer. Og her var det oplagt at tage til DRUPA, hvor vi hurtigt kunne komme i direkte kontakt med de relevante nøglepersoner hos leverandørerne. Ud fra deres forslag til forbedringer vil vi udvælge 3 samarbejdspartnere, som vi vil arbejde videre med – og det ser ud til, at der med lidt ekstra automatik kan reduceres mærkbart i makulaturen.”

Betaler sig at bruge hinanden

Efter deltagelse i en række projekter under Teknisk Udvalg er Poul Erik Clausen nået frem til en klar konklusion på branchesamarbejdet: ”Det betaler sig at bruge hinanden – og jeg vil kraftigt opfordre alle andre medlemmer af Pressens Fællesindkøb til at deltage aktivt i projekterne. Der kan sagtens kobles flere på makulatur-gruppen, og der ligger også masser af produktiv viden og besparelsespotentiale i det løbende arbejde med banebrud og farveforbrug. Papir er jo med en andel på 60-70% af de samlede omkostninger vores største råvare, så det har stor betydning for forretningen, at vi bliver bedre til at lære af hinanden.”

Årligt arkiv