40 gr. papir afprøvet og indkørt

Erfa-tur til Frankrig bekræftede potentialet i 40 gr. papir

Et besøg hos Pressens Fællesindkøbs franske søsterorganisation Les Papier des Presse (SPPP) d. 23.-24. maj i år viste, at franskmændene allerede har godt styr på 40 gram papiret. Der er udsigt til omkostningsbesparelser på både papirindkøb og avisdistribution.

Værdifuld inspiration og networking

Den franske visit var arrangeret af Teknisk Udvalg, og interesserede medlemmer af Pressens Fællesindkøb kunne naturligvis også deltage. Det benyttede bl.a. IT- og Produktionschef Niels Grinsted fra Medieselskabet NV sig af, og han fik et stort udbytte af turen: ”Vi fik mulighed for både at følge afviklingen af en produktion med 40 gr. papir, og få en generel snak med franskmændene om deres erfaring med brugen af papiret. Det gav en masse inspiration til at optimere vores eget arbejde med papirtypen, som vi netop er startet på. Samtidig fik jeg bekræftet en række formodninger, og – nok så vigtigt – skabt et uvurderligt netværk med de øvrige deltagere, som også er stærkt interesserede i at dele erfaringer om trykprocessen.”

Farveføring kræver finesse

Franskmændene har i nogen tid kørt med 40 gr. papiret, og det forholdsvis nye trykkeri, man besøgte, havde købt udstyret blandt andet med henblik på produktion med denne standard. Produktionsudstyret lignede dog meget det, der anvendes i Danmark, så de franske erfaringer kunne nemt overføres til maskineriet i Danmark: ”Når papiret bliver tyndere, er det selvfølgelig afgørende at finde frem til, hvor meget farve, man kan putte på, uden at det giver gennemslag eller afsmitning. Det havde franskmændene allerede godt styr på, og vi fik nogle meget konkrete bud på, hvordan det skulle gøres.”

Tyndt papir springer lettere?

Et andet hovedproblem ved tyndere papir er den større følsomhed ved rulleskift ”on the fly”. Men også her viste det sig, at de franske kolleger havde fundet en holdbar løsning: ”Det vigtigste budskab, vi kunne tage med hjem er uden tvivl, at det er muligt at køre 40 gr. papir uden videre problemer”, konstaterer Niels Grinsted. ”Hvis man arbejder lidt med med at finde den rette balance i banespænding og modtryk, bør vi kunne få nedbragt banesprængning til et acceptabelt niveau.”

40 gr. afprøvet og indkørt

Pressens Fællesindkøb fik midt i maj de første 4.000 tons 40 gr. papir hjem til almindelig produktion. En attraktiv pris og færre omkostninger til distribution grundet lavere vægt gør papirskiftet til et konkurrenceparameter, de fleste er nødt til at forholde sig til, og mange trykkerier er da også allerede godt i gang med implementering af den nye papirtype. Hos Medieselskabet NV, der var blandt de første til at køre en produktion på 40 gr. papir, forventer man en hurtig omlægning: ”Vi ser et stort potentiale i 40 gr. papiret, og er da også godt i gang med at afprøve mulighederne – men det er for tidligt at komme med en endelig konklusion”, siger Niels Grinsted. ”Hos os kommer det nok til at køre på fast basis inden sommerferien, men da de eksterne kunder står for ca. 70% af vores produktion, er det i stort omfang deres valg. En del har imidlertid vist stor interesse, så det kan godt komme til at gå hurtigt.”

Som medlem af Standardiseringsgruppen – en undergruppe af Teknisk Udvalg – kommer Niels Grinsted sandsynligvis også til at beskæftige sig mere med 40 gr. papiret i den kommende tid. Standardiseringsgruppen udformer bl.a. branchestandarder for farveprofiler og PDF-filer (settings) for den danske presse, og adopterer/fordansker de europæiske standarder på området.

 

IT- og Produktionschef Niels Grinsted forventer at 40 gr. papir bliver de facto standard hos Medieselskabet NV i 2012.

 

6 af foreningens ”Trykkerichefer” på en studietur til Paris.

Årligt arkiv