Elektroniske følgesedler

De manuelle følgesedler, der idag udskrives sammen med udleveringen af papir fra lagrene, bliver nu samtidig lavet som elektroniske dokumenter i PDF og XML format. De kan hentes manuelt fra vores hjemmeside, fra det sekund følgesedlen er lavet, eller de kan downloades automatisk til en af brugeren nærmere defineret destination. Det første kræver, at du henvender dig til teknisk afdeling og bliver oprettet som bruger af systemet. Ønsker du følgesedlerne automatisk downloadet, skal du yderligere have en Windows applikation, som skal installeres lokalt. Ring til Søren Winsløw i teknisk afdeling (telefon 3397 4229) for yderligere information.

Gå videre til manuel download af følgesedler

Bestyrelse og organisation