Reklamation

Med nedenstående vejledning vil Pressens Fællesindkøb gerne bistå medlemmerne i den mest hensigtsmæssige reklamationshåndtering. Reklamationer, der medfører krav om erstatninger, kræver normalt en klar og præcis dokumentation.

Det overordnede princip er, at man kan få erstatning for de ruller som måtte være beskadiget under transport eller ikke lever op til den kvalitetsstandard som er aftalt. Rullerne skal som hovedregel kunne inspiceres og tilbageleveres.

Reklamationen skal, uden ophold, rettes til Teknisk chef i Pressens Fællesindkøb via nedenstående reklamationsformular, således at der foreligger skriftlig dokumentation for reklamationstidspunktet. Den tekniske chef (eller stedfortræder) kvitterer for modtagelsen og meddeler hurtigst mulig, næste skridt i processen (indkaldelse af producent, inspektion, laboratorietest, indsendelse af yderligere oplysninger m.m.), samt informerer papirproducenten.