CO2 belastningen ved avislæsning

Produktion og anvendelse af papir er omgærdet af mange myter og misforståelser. En af disse er, at ”Hvis man læser avisen på internettet, bidrager man ikke til forurening eller ressourceforbrug”.

Af Michael Fahlgren

At læse dagens avis på internettet og en computer eller bærbar enhed er ikke det samme som at man ikke bidrager til at udlede CO2. Flere uafhængige undersøgelser fastslår, at både elektronik og internet bidrager betydeligt til forurening og energiforbrug.

Livscyklusanalyser giver et godt billede
I 2009 analyserede de svenske forskere Åsa Moberg og Clara Borggren fra Kungliga Tekniska högskolan (den svenske tekniske højskole), CO2-belastningen ved at læse en 360-siders bog, både i den trykte udgave, og ved hjælp af en e-bogslæser som fx Amazon Kindle eller Cybook Opus.
Skal bogen bringes ud til den boghandler, hvor man køber den, udleder det 0,8 kg CO2. Hvis man køber samme bog over internettet, udleder dette omkring 0,4 kg CO2. Hvis bøger af samme omfang læses 20 gange i løbet af en e-boglæsers forventede levetid på 2 år, udledes der 2,0 kg CO2 per bog, og først ved 48 elektronisk læste e-bøger kommer e-bogslæserens CO2-belastning per bog ned på samme niveau, som den udgave, der blev købt hos boghandleren.
Når det er muligt at opstille denne præcise model, skyldes det, at Borggren & Moberg har udført en livscyklusanalyse for e-bogslæseren, hvori der også medgår energiforbrug og forurening ved produktion og bortskaffelse af e-bogslæseren.

Hvor længe læses avisen?
Ifølge tal fra Newspaper Association of Americas (NAA) og Nieman Journalism Lab bruger en gennemsnitsamerikaner 27,5 minutter på at læse sin trykte avis dagligt - og ca. 10 minutter mere om søndagen. Ifølge mediebureauet Initiative Universal Media er disse tal sammenlignelige med danske forhold, hvor over 20% dagligt dog bruger mere end én time på avislæsning.
Til sammenligning læses de amerikanske online-aviser sammenlagt 3,03 milliarder minutter om måneden, hvilket ifølge Nieman Journalism Lab kun er godt og vel 3% af den tid, der bruges på læsning af de trykte udgaver.
Der er naturligvis en vis gruppe, der både læser nyhederne i trykt og elektronisk form. Ifølge en undersøgelse blandt 1.115 personer i alle aldre og begge køn udført af Zapera i 2009 læser omkring 40% både avisen på web og i trykt form. Og ligesom i USA tilegner 3% af de danske avislæsere sig kun avisen på elektronisk form.

Læs avisen på papir!
Men hvad så, hvis man læser dagens avis på internettet - og så ”ser bort” fra den miljømæssige belastning fra produktion og bortskaffelse af alt det it-isenkram, der er involveret?
Her afslører en undersøgelse foretaget af Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Statens Byggeforskningsinstitut i december 2009, at internettets mange servere og it-mæssige infrastruktur er noget af en energifrådser, og dermed en kilde til CO2-udledning.
I rapporten ”Informations- og kommunikationsteknologi i husholdningerne – en energipolitisk udfordring” står der at ”med udgangspunkt i en husholdning, der er udstyret med en stationær pc, en bærbar, en printer/scanner og et ADSL modem, og på baggrund af antagelser om 4 års levetid for hardware og en båndbredde på 2,4 Mbits/s, er det anslået, at når der bruges 1 kWh i boligen, så går der 1 kWh til at fremstille, transportere og bortskaffe udstyret og ½ kWh til at drive internettet.” Dermed er energiforbruget ved at læse eller søge informationer på internettet i en halv time det samme som at koge en kedel vand.
At avisen naturligvis læses i sin trykte form vidner den meget store procentdel af avislæsere, som foretrækker denne form.

Link:
KTH-undersøgelsen fra 2009: http://www.sustainablecommunications.org/bok/
DTU/SBI-undersøgelsen: http://vbn.aau.dk/files/17682839/ICT_ECEEE_2009_paper.pdf
Danskernes avislæsningsvaner: http://danskedagblade.dk/files/danskedagblade.dk/Hovedrapport_0.pdf
Nieman Journalism Lab: http://www.niemanlab.org/
Newspaper Association of Americas: http://www.naa.org/
Zapera: http://www.yougov.dk/