FSCPressens Fællesindkøbs Multi-Site certifikat
 

Det FSC® certifikat vi arbejder med i Pressens Fællesindkøb er et CoC (Chain of Custody) certifikat, hvilket betyder, at vi har en forpligtelse til at spore papiret fra leverandørerne og til vores medlemmer. Da certifikatet endvidere er et Multi-Site certifikat, åbnes der mulighed for, at vores medlemmer kan bruge vores mærke på deres produkter (aviser).
For at de kan bruge FSC mærket skal de dels leve op til kravene i sporbarhedsproceduren, dels skal papirforbruget på hvert enkelt produkt registreres og rapporteres. Det sker i dag for alle aviser og trykkerier der er med i ordningen.

Avisernes forpligtelse
Når kravene i sporbarhedsproceduren er opfyldt, kan aviserne få godkendt anvendelsen af FSC mærket. Herefter må placeringen ikke ændres uden ny godkendelse. Skifter avisen til ikke FSC mærket papir eller til et trykkeri der ikke er med i ordningen, skal FSC mærket fjernes. Avisen har pligt til at meddele Pressens Fællesindkøb om sådanne ændringer. Avisen har lokalt udpeget en FSC ansvarlig, der sikre at avisen efterlever sine forpligtigelser.

Ønsker avisen at anvende FSC navn og logo i markedsføringsmæssig sammenhæng, skal der foreligge en skriftlig godkendelse fra Pressens Fællesindkøb.

Trykkeriernes forpligtelser
Trykkerierne er i praksis dem, der opretholder sporbarhed på de forskellige avisprodukter. De kontrollere det modtagne papir, opretholder sporbarhed i trykkeriet og rapporterer papirforbrug for de enkelte publikationer. Trykkerierne kan ikke selvstændigt give tilladelse til mærkning af FSC tryksager, medmindre de har opnået deres eget FSC certifikat. Trykkeriet har lokalt udpeget en FSC ansvarlig, der sikre at trykkeriet efterlever sine forpligtigelser.
Ønsker trykkeriet at anvende FSC navn og logo i markedsføringsmæssig sammenhæng, skal der foreligge en skriftlig godkendelse fra Pressens Fællesindkøb.